Dialogmøtet – en oppsummering

Hvordan kan kunst- og kulturinstitusjoner forbedre sitt arbeid med å nå ungdommer?

Dialogmøte

TrAP inviterer til dialogmøte om kunst og kulturinstitusjoners arbeid med å nå ut til ungdommer.

Dialogmøte: Språk + Ord = Identitet

Hvilke ord brukes til å beskrive representasjon og identitet i Norge? Dette var tema for årets dialogmøte i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Les Katinka Maraz, produsent for seminaret, sin oppsummering her og se video fra arrangementet.

Språk + ord = Identitet?

Hvilke ord brukes til å beskrive representasjon og identitet i Norge? TrAP og Nasjonalbiblioteket inviterer til digitalt seminar og workshop om språk, ord og identitet.

Dialogmøte: Rasisme i kulturlivet

TrAP inviterer til en workshop hvor vi vil utvikle en felles forståelse av hvordan rasisme i kulturlivet kan se ut.

Dialogmøte: Omstart!

Hva ønsker det flerkulturelle feltet å se i den nye kulturmeldingen som skrives i år? Og hvem skal kulturen være til for i fremtiden? Dette var tema for årets dialogmøte. Les TrAPs kulturmelding her, og se video fra programmet.

Stedsfrie lesninger

Leser vi afrikanske forfattere uavhengig av deres opprinnelsesland? Vi inviterte bloggeren, journalisten og litteraturviteren, Ainehi Edoro til et seminar og workshops på Kunstnernes Hus.

Dialogmøte: Flerkulturelt kulturliv - TrAP om rekruttering til kulturlivet

27. april fra kl. 13:00-16:00 inviterte TrAP til dialogmøte på Litteraturhuset i Oslo med paneldebatt og påfølgende workshop.

Deception in High Places: Woman Cleaning Weapon Industry

Videopremiere av Gitte Sætres nyeste verk, og seminar om kunst og aktivisme med Krist Gruijthuijsen (Graz Kunstverein), Susanne Winterling (KHiO), Malin Barth (Stiftelsen 3,14) og Gitte Sætre, 26. februar fra 13:00-16:00.

Utenforskap i kunst og litteratur

TrAP og Akershus Kunstsenter inviterte til kunst- og litteraturseminar med nye norsk-kurdiske stemmer lørdag 7. november kl 15:30-17:00, i forbindelse med åpningen av Serhed Waledkhanis nye utstilling.

Kunstneren som brikke i byutvikling

TrAP og Akershus Kunstsenter arrangerte et seminar om områdeløft og bruk av kunst- og kultur i byutvikling. Tirsdag 17. november 2015 kl. 11.30 – 15.30. Se video av foredragene her.

Kunstfeltets uutholdelige skjevhet

En paneldiskusjon hvor pluralisme utfordrer konsensus. 25. februar kunne TrAP og Nasjonalmuseet ønske velkommen til Litteraturhuset. Er kunstinstitusjonene våre preget av en snever konsensus eller reflekterer de kunstverdens meningsmangfold? Dette var det tredje seminaret i forbindelse med vandreutstillingen "I Nasjonalmuseets blindsone".

A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II

Samarbeid mellom TrAP, Nordland Fylkeskommune, RAM galleri, Rana Museum og Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design

Den mangfoldige nasjonen: Kunsten og viljen til endring

Workshop med moderator Theodor Barth, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo – Design. Paneldeltakere Sissel Lillebostad (kurator), Samir M'kadmi (kunstner og kurator for I Nasjonalmuseets blindsone) og Pierre Lionel Matte (kunstner) i samarbeid med Nasjonalmuseet.

Prioritering av det frie feltet – fleip eller fakta?

Dialogmøte på Litteraturhuset. Arrangert av TrAP i samarbeid med Danseinformasjonen, Dramatikerforbundet, Norsk Musikkråd, Norske Billedkunstnere og Kunsthøgskolen i Oslo.

Den nye kulturpolitikken

Kulturpolitisk parti-debatt. Panel med Olemic Thommesen (H), Ib Thomsen (FrP), Arild Stokkan-Grande (A), Hallstein Bjerke (V), Johan Tønnesson (SV) og moderator Håkon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen.

The Nature, Spirit and Future of Artist-Run Spaces and the Culture of Collective Self-Organization in Contemporary Art

Del av Colomborama. Med Victor Albarracín (El Bodegón), Liv Bugge (FRANK), Leander Djønne (Dortmund Bodega), Per Gunnar Tverbakk (Otto Plonk), Olga Robayo/Marius Wang (El Parche), Geir Harald Samuelsen (Norsk kulturråd). Moderator: Line Halvorsen.

Det Interkulturelle Norden

Nordisk workshop i samarbeid mellom TrAP, Center for Kunst & Interkultur og Nordisk ministerråd

Viewing Palestine: Palestine in International Cultural Cooperation

Seminaret var del av Viewing Palestine, et samarbeidsprosjekt mellom TrAP og Sabreen Association for Artistic Development.

EUs kulturprogram og EU-prosjektfinansiering

Dialogmøte

​Viewing Palestine: Freedom of Expression and Journalism: A Still Small Voice – A Big Echo

Del av Viewing Palestine, et samarbeidsprosjekt mellom TrAP og Sabreen Association for Artistic Development. Seminaret tok for seg palestinsk litteratur, dens plass i verdensletteraturen, dagens forfattere og retninger, og ytringsfrihet i en situasjon der konflikter, sensur og selv-sensur påvirker hva som skrives.

Endringene i Norsk kulturråd

Dialogmøte

Frivillig arbeidskraft i det organiserte kunst- og kulturlivet

Halvdagsseminar

Kulturlivets internasjonale virkelighet – hvilket ansvar har mediene?

To dagers seminar om kunst, kultur og media i samarbeid med Dansens Hus.

Words – one path to peace and understanding

Del av WORDS, internasjonal litteraturfestival.

No more talking - let's DO something about it!

Interkulturelt seminar om samarbeid, vilkår og muligheter for kunstnere og produsenter i Norden. Samarbeid mellom Du store verden!, Nordisk Forum for Interkultur, Union Scene og Drammen kommune.

Total Global, seminar

Seminar om tilskuddsordninger. Samarbeid mellom Du Store Verden!, Mangfoldsåret 2008 og Gjensidigestiftelsen.

​Recycling the looking-glass / Trash art – Found objects seminar

Seminar knyttet til utstillingen. Med Marith Hope (Nasjonalmuseet), Gérard Bertolini (University of Lyon), Leila Darabi (USA), kunsthistoriker Kari Brandtzæg, Siri Mittet (Universitetet i Oslo). Samarbeid mellom Du store verden!, Norske Kunstforeninger og The Agency – Alternativ Plattfom for Kunst.

Are there foreigners in Art?

Seminar om mangfold i kunsten. Samarbeid mellom Du Store Verden! og Nasjonalmuseet.

Arrangørsamarbeid over grenser – langt utover Mangfoldsåret 2008!

Fagseminar

Strategier for publikumsarbeid

Arrangert i samarbeid med Cosmopolite

Kulturelt mangfold i kulturformidlingen

Fagseminar i samarbeid med Union Scene.

Ungdom som utøvere og publikum

Fagseminar om publikumsutvikling blant ungdom i samarbeid med KulturHuset.

Frokostmøte om styrearbeid

Frokostmøte og lansering av "Mer makt til mangfoldet: En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse". Publikasjonen utgis i forbindelse med avslutningen av prosjektet Styrende Mangfold.

Dialogmøte: Hvordan kan vi best påvirke?

TrAP og Norske Kunstforeninger inviterte til dialogmøte for å snakke om hvordan vi kan få større gjennomslagskraft i politikken, i media og hos publikum.

Drømmesnakk

I samarbeid med Nobels Fredssenter, Plan Norge og Oslo World Music Festival byr vi på samtaler om tro, håp og drømmer, video og musikk.

Dialogmøte: Hvordan nå minoritetene?

Et seminar om hvordan du kan gjøre deg relevant for nye publikumsgrupper, torsdag 14. april 2016. Se opptaket her.

What New Internationalism?

Et seminar om hvilke maktstrukturer som styrer det globale kunstmarkedet. Kritiker og kurator Ruth Noack trekker på sin egen erfaring og utfordrer dagens maktforhold i kunstfeltet, etterfulgt av panel. Se forelesningen og presentasjonene her.

Minoritetsungdom og kreative yrker

TrAP og Minareten inviterte til en paneldiskusjon og workshop for å få flere unge med minoritetsbakgrunn til å se kulturlivet som mulig karrierevei, og snakke om hvordan kulturbransjen kan gjøre seg mer attraktive.