Kulturlivets internasjonale virkelighet – hvilket ansvar har mediene?

To dagers seminar om kunst, kultur og media i samarbeid med Dansens Hus.

23.12.2014

Vi har en ny virkelighet i det norske kunst- og kulturlivet: Ny og internasjonal kunst, nye uttrykk, nye formidlingsmetoder og kunstnere og artister med stor variasjon i bakgrunn og inspirasjonskilder.

Med Atta Ansari (journalist, NRK), Karl Knapskog, Helge Rønning, Nazneen Khan-Østrem, Arne Ruth, Harald Flor, Ana Valdés, Sigbjørn Nedland og Arne Berg (Jungeltelegrafen), Mala Wang-Naveen (Aftenposten), Samir M’kadmi (kunstner og kurator). Kunstneriske innslag ved Sølvi Edvarsen, Sulekha Ali Omar og Sudesh Adhana, Palle Mikkelborg, Joana Aderi. Håkon Ødegaard (Fredskorpset) var møteleder og moderator.

Seminaret fant sted på Dansens Hus, Oslo, onsdag 25. mars kl. 12 til torsdag 26. mars kl. 17.30

År:

2009

Kategori:

Seminar

Dato:

25.-26. mars 2009

Sted:

Oslo