Om oss

Transcultural Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kulturliv. Vi skaper produksjoner for, av og i det flerkulturelle Norge, innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur. Målet vårt er at både kunstnerne og utøverne, publikum og lederne i kunst- og kulturbransjen skal gjenspeile mangfoldet i Norge.

Vi jobber for at sammensetningen av kunstnere, utøvere, ledere og publikum skal gjenspeile verden vi lever i, og mener økt bredde og ulik kompetanse er nødvendig for å løfte kvaliteten i kunst og kulturfeltet i Norge.

Som produsent er vi bindeleddet mellom kunstner, visningssted og publikum. Styrken vår ligger i uavhengig programmering og fleksibilitet til å finne rett visningsrom til hvert enkelt prosjekt. TrAP samarbeider med kunstnere som har ståsted i flere kulturer, og bruker dette i kunsten sin. Vi arbeider på tvers av sjangre, med kunstnere og utøvere som krysser grenser for sin egen disiplin, tenker nytt og utfordrer det etablerte.

TrAP vil presentere prosjekter som gir nye tanker til kunstfeltet og formidle stemmer og perspektiver norsk kulturliv trenger flere av.

TrAP er organisert som et medlemsnettverk av organisasjoner og kunstinstitusjoner, med årsmøtet som vårt høyeste organ.

Vil du følge med på hva vi jobber med akkurat nå? Følg oss på Facebook, Instagram eller meld deg på vår epostliste for å få invitasjoner til våre prosjekter og arrangementer. Les vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger.

Kontakt

Adresse:
Kabelgata 51
0581 Oslo
Åpningstider:
Man—fre: 10—16
E-post:
post@trap.no

Administrasjon

Historie

TrAPs grunnlegger Eli Borchgrevink tok initiativ til å starte TAMTAM-nettverket i 1995. Nettverket bestod av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner fra kultur- og organisasjonslivet, og skulle fungere som koordinator mellom de som jobbet med mangfold i norsk kulturliv.

Det første store arrangementet var pilotmønstringen Du store verden! - flerkulturell stormønstring i 1998. I samarbeid med frivillighetssektoren gjorde vi tre uker med turneer over hele landet og i alle kunstdisipliner.

Da mønstringen var over var behovet for en aktør som kunne opprettholde kontakten organisasjoner imellom og initiere samarbeidsprosjekter tydeligere enn noensinne. Dette dannet grunnlaget for Du Store Verden!, formelt etablert som en medlemsbasert forening i 1999, og det som senere skulle bli TrAP.

Neste stormønstring fant sted i 2002, med navn Dialog Asia. Dette året fikk Du Store Verden! sikret finansiering gjennom statsbudsjettet, slik at den kunstneriske virksomheten kunne utvides og prosjekter kunne utvikles året rundt.

Med den nasjonale satsningen Mangfoldsåret i 2008 ble behovet for mangfold i kunst og kulturlivet satt ytterligere på dagsorden. Du Store Verden! hadde en viktig rolle under markeringen, og benyttet oppmerksomheten som fulgte til å styrke den kunstfaglige retningen og øke samarbeidet med kunstfaglige institusjoner og organisasjoner.

I tråd med at norsk kulturliv er blitt mer internasjonalt har vi endret og spisset vår rolle, og har gått fra større vekt på nettverk, møteplasser for bransjen, lobby- og informasjonsarbeid, til hovedvekt på kunstproduksjonene. For å bedre gjenspeile hva vi gjør endret Du Store Verden! navn til Transnational Arts Production (TrAP) i 2011. I 2018 endret vi navn igjen, til Transcultural Arts Production (TrAP). Mens "transnasjonal" spiller på kunst som krysser landegrenser, viser ordet "transkulturell" til kunstnere og samarbeidspartnere som har bakgrunn fra mer enn én kultur, og omfavner dermed også nordmenn med en spesifikk kulturell tilhørighet.

Tidligere jobbet TrAP oftere med kunstnere og utøvere fra utlandet, for å bringe nye internasjonale kunstnerskap til den norske kunstscenen. I takt med at norske scener og visningssteder selv har løftet blikket ut mot verden, har TrAP kunnet skifte fokus. De siste årene har vi jobbet stadig mer med kunstnere, kulturarbeidere og publikum i Norge, med mål om at det norske kulturlivet bedre skal gjenspeile den mangfoldige befolkningen som finnes i Norge i dag.

TrAP har alltid jobbet for samme mål om et mer mangfoldig kulturliv, og alltid på kunstens egne premisser. Dette gjør vi fordi vi mener kunsten bør gjenspeile verden vi lever i, men også fordi økt bredde og ulik kompetanse er nødvendig for å løfte kvaliteten i kunst- og kulturfeltet. Våre produksjoner skal gi publikum, kunstnere, kuratorer og kritikere ny kunnskap og nye perspektiver.

>

Styreleder

Margrethe Aaby

Styremedlemmer

Gunnar O.H. Strand
Skuespiller og produsent
Malin Barth
Daglig leder, 3,14
Hatem Ben Mansour
Jurist og gründer, Deaddog Management
Nadine Ouedraogo Constant
Prosjektleder, Nasjonalmuseet
Annelise Bothner-By
IKM

Varamedlemmer

Penny Wayne Claire Kembba
Journalist, VG

Medlemmer i TrAP

4080 - Dead Dog Management
Arendal Kommune, avd. Internasjonalt Marked

Balansekunst

Beaivváš Sámi Našunálateáhter
Bergen Global Music Network
CITO
Cosmopolite
Damini House of Culture
Drammen kommune, Interkultur
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
Hedmark fylkeskommune
Kulturbro forlag
Kulturhistorisk museum, UiO
Kunsthall 3,14
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur & design
Nordic Black Theatre
Norske kunstforeninger
Mirele
Oslo Fine Arts Academy
Oslo Museum, avd. Interkulturelt Museum
Oslo Tangoklubb

Purple Dragons Collaborative Tales

Samspill International Music Network

Stenersenmuseet

X-Ray Ungdomskulturhus

Æresmedlem:
Eli Borchgrevink, TrAPs grunnlegger

For informasjon om medlemsskap kontakt oss på post(at)trap.no

Samarbeidspartnere

TrAP samarbeider med visningssteder over hele landet. Vi har jobbet med etablerte institusjoner som Den Norske Opera & Ballett, Nasjonalmuseet, Riksscenen og Stenersenmuseet samt en rekke uavhengige arrangører og scener som Kunsthall 3,14, Fotogalleriet, Ultimafestivalen, Film Fra Sør, Oslo World, Black Box, Teaterhuset AvantGarden, BIT Teatergarasjen, Verdensteatret i Tromsø og Oslo kunstforening.

TrAP arrangerer årlige dialogmøter og seminarer der vi sammen med ulike organisasjoner og aktører innen norsk kunst- og kulturliv søker å fokusere på relevante temaer på tvers av kunstneriske sjangre. Eksempler på tematikk har vært kulturpolitikk, publikumsarbeid, internasjonalt kultursamarbeid, styrearbeid og mangfoldsledelse.

TrAP mottar driftsstøtte fra Kulturrådet, Akershus Fylkeskommune og Oslo Kommune. Vi mottar prosjektstøtte fra en rekke private stiftelser og offentlige aktører.

Årsrapporter