Minoritetsungdom og kreative yrker

TrAP og Minareten inviterte til en paneldiskusjon og workshop for å få flere unge med minoritetsbakgrunn til å se kulturlivet som mulig karrierevei, og snakke om hvordan kulturbransjen kan gjøre seg mer attraktive.

03.10.2016

Unge med minoritetsbakgrunn er dårlig representert i norsk kulturliv og blant studentmassen ved kreative utdanninger. Noen av barrierene er liten kjennskap til utdanningene, manglende nettverk, og at kulturfag har lav status blant minoritetsungdom og deres foreldre, sammenlignet med andre yrker. Dermed går kulturbransjen glipp av talenter, både kunstnerisk og innen administrasjon, kulturformidling og ledelse.

Med dette seminaret ønsket vi å ta tak i disse utfordringene, og skape en møteplass for studenter og unge kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn og kulturlivets ledere. Første halvdel av programmet ga studenter og andre et bedre innblikk i bransjen, gjennom erfaringer fra et panel av etablerte utøvere med minoritetsbakgrunn.

I andre halvdel av programmet inviterte vi representanter for kunst-, kultur- og utdanningsinstitusjoner til en workshop der de møtte unge med minoritetsbakgrunn. Ved å sette sammen kompetanse fra begge sider av bordet ønsket vi å få fram nye ideer og løsninger, og å gi lederne verktøy de kan ta i bruk i egen institusjon.

Program
15:30 Registrering / Dørene åpner

16:00 Velkommen
Åpning v/ varaordfører Khamshajiny Gunaratnam

16:15 Panelsamtale med Q&A: Veien til utradisjonell karriere
Erfaringer fra veien inn i kulturbransjen og tips til unge som vurderer en kreativ karriere. Med Amina Sahan (billedkunster og faglærer i kunst og håndverk), Umar Ashraf (forfatter og kommunikasjonsrådgiver), Nassima Dzair (leder i Interbridge) og Ayaz Hussain (manusforfatter og skuespiller).

17:00 Mat og mingling

17:30 Workshop: Ideer og løsninger
Hva skal til for at flere unge med minoritetsbakgrunn vurderer kulturbransjen som karrierevei?

18:30 Presentasjon av resultater fra workshop
19:00 Slutt

År:

2016

Kategori:

Seminar

Dato:

17. nov

Sted:

Oslo

Arrangør
TrAP
Minareten
Samarbeidspartner
KHiO
Foto
Thomas Hawk
(CC BY-NC 2.0)