Strategier for publikumsarbeid

Arrangert i samarbeid med Cosmopolite

23.12.2014

Kjenner vi publikumsgruppene som besøker våre arrangementer? Hvordan kan vi tiltrekke nye publikumsgrupper? Prosessdesign og prosessledelse ved Long Litt Woon. Møteleder er Marith Hope. Seminaret åpnes av Bente Guro Møller, nasjonal koordinator for Mangfoldsåret 2008.

Seminaret er det tredje i rekken av fem arrangørrettede seminarer Du store verden! gjennomfører over en tre-års-periode. Temaene er knyttet til arrangørrollen og arrangørsamarbeid. Hvert seminar utvikles i samarbeid med en arrangør som er vertskap for seminaret og hvis virksomhet samtidig er en "case" for seminarets tema.

Vi kombinerer seminaret med showcase av profesjonelle norske verdensmusikere: Urban World, 12. - 13. februar 2007 på Cosmopolite.

År:

2007

Kategori:

Seminar

Dato:

12.-13. februar 2007

Sted:

Oslo