Den nye kulturpolitikken

Kulturpolitisk parti-debatt. Panel med Olemic Thommesen (H), Ib Thomsen (FrP), Arild Stokkan-Grande (A), Hallstein Bjerke (V), Johan Tønnesson (SV) og moderator Håkon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen.

23.12.2014

Vi er inne i et valgår og Norge vil få en ny regjering. Det råder spenning rundt hvorvidt den rødgrønne regjeringen blir sittende eller om den blir erstattet av et borgerlig alternativ. Hvilken kulturpolitisk retning kan vi forvente oss? TrAP er en partinøytral organisasjon, men som representant for det frie feltet av kunstprodusenter vil vi i et åpent dialogmøte spørre politikerne på hvilken måte deres kulturpolitikk vil berøre det frie feltet, og hva de vil gjøre for å sikre mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Kristin Danielsen innledet om hva kulturlivet trenger videre, etterfulgt av paneldiskusjon med politikere fra fem norske partier.

Litteraturhuset, Amalie Skram, 14. mai kl 14.30.

År:

2013

Kategori:

Seminar

Dato:

14. mai 2013

Sted:

Oslo