What New Internationalism?

Et seminar om hvilke maktstrukturer som styrer det globale kunstmarkedet. Kritiker og kurator Ruth Noack trekker på sin egen erfaring og utfordrer dagens maktforhold i kunstfeltet, etterfulgt av panel. Se forelesningen og presentasjonene her.

28.04.2016

Noack er utdannet visuell kunstner og kunsthistoriker, og har arbeidet som skribent, kritiker, foreleser og kurator siden 90-tallet, blant annet som kurator for documenta 12 (2007).

De siste 20 årene har det skjedd store endringer på samtidskunstfeltet. Med fremveksten av en rekke nye biennaler, har feltet åpnet seg for nye nettverk av kunstnere, kuratorer og gallerier på tvers av kontinenter. Den samme utviklingen har også gjort den norske kunstscenen mer internasjonal.

I 1994 skrev kurator Gavin Jantjes, i forordet til publikasjonen "Global Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts" (ed. Jean Fisher), at postmodernismen forutsetter “[a new internationalism which] engages ... unacknowledged voices and images of a world community in an expanded dialogue about contemporary visual art".

Dette seminaret stiller spørsmålet - Hvor er vi nå? Lurer vi oss selv om vi påstår at kunsten er grenseløs? Er den internasjonale kunstscenen så demokratisk som vi ønsker å tro – eller er vi fortsatt preget av de samme gamle maktstrukturene?

Program
13.00 Velkommen v/ Brynjar Bjerkem, programsjef i TrAP
13.05 Introduksjon v/ Kristin Bergaust
13.15 Ruth Noack: Upon arrival at the master's house
14.00 Questions & coffee
14.15 Panel: The international world of arts, still defined by the same (old) structures of power? Kommentarer fra Natalie Hope O’Donnell, Kjetil Røed, Antonio Cataldo, Adriana Alves og Anawana Haloba.
15.15 Paneldiskusjon med innspill fra salen, ledet av Kristin Bergaust.
16.00 Oppsummering
Seminaret foregår på engelsk.


Om deltakerne:

Ruth Noack var kurator for documenta 12 (2007) og har kuratert utstillinger som Scenes of a Theory (1995), Things We Don’t Understand (2000), The Government (2005) og Not Dressed for Conquering – Ines Doujaks Loomshuttles/Warpaths (2012). Notes on Crisis, Currency and Consumption (2015) var den første av ti essay-utstillinger om spørsmål i vår samtid. Neste utstilling er Sleeping with a Vengeance − Dreaming of a Life and Fragments and Compounds. Noack har ledet The Curating Contemporary Art Program, Royal College of Art, London (2012-13), og vært forskningsleder for EU-prosjektet MeLa - European Museums in an age of migrations. Noack var Šaloun professor på the Academy of Fine Arts, Prague (2013-14) og har ledet Gwangju Biennale International Curator Course i 2014. Fra 2015 er hun ansvarlig for et av programmene ved det Arnheim-baserte DAI Roaming Academy. I tillegg til mange artikler og faglige essays, har hun skrevet Sanja Ivekovic: Triangle og Agency, Ambivalence, Analysis. Approaching the Museum with Migration in Mind (begge 2013)

Natalie Hope O’Donnell er kurator ved Munchmuseet i Oslo, og prosjektleder for “Munchmuseet i bevegelse”. Tidligere prosjekter inkluderer en retrospektiv av Pushwagner på MK Gallery og Boijmans Museum; en utstilling av norsk film og videokunst fra 90-tallet på Atopia, Oslo; og the First Supper Symposium med Pussy Riot, Judith Butler og Rosi Braidotti, Oslo. Hope O’Donnell er leder for Norsk Kuratorforening. Hun gjør sin PhD ved Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS), med tittel Space as Curatorial Practice.

Journalist, kunstkritiker og skribent Kjetil Røed har skrevet for blant annet Aftenposten, Morgenbladet, Ny Tid, Billedkunst, Frieze, Art Review og Art Forum. Han sitter i redaksjonsstyret for Kunstkritikk. Røed har en MA i Litteratur. I 2010 publiserte han og boken "Emokonseptualisme", en undersøkelse av den norske kunstoffentligheten. sammen med medforfatter Thomas Kvam.

Antonio Cataldo er kurator og skribent, basert i Oslo. Han er Senior Programmer ved Office for Contemporary Art Norway (OCA), og har organisert utstillinger og programmer både i Oslo og som del av OCAs bidrag under Veneziabiennalen. Cataldo har tidligere vært tilknyttet Iuav University of Venice som Teaching Associate and Researcher, og har vært redaktør i den italienske kunststiftelsen fondazione march per l'arte contemporanea, Padua, Italia.

Adriana Alves leder formidlingsprogrammet ved Stiftelsen 3,14, og er kurator og koordinator for Circulating AiR, der profilerte internasjonale kunstnere inviteres til å arbeide med stedsspesifikke verk i Bergen, i dialog med byens innbyggere og historie. Alves er også kunstner, og arbeider hovedsakelig med video, tekst og installasjon. Hun har studert ved University of Brasilia, Media Studies, og har en BFA and MFA fra Kunsthøgskolen i Bergen. Alves arbeider også som selvstendig produsent.

Anawana Haloba (født i 1978 i Livingstone, Zambia) bor og arbeider i Oslo og Livingstone. Haloba har studert ved Kunstakademiet i Oslo og Rijksakademie van beeldende kunsten i Amsterdam. Hun har stilt ut ved en rekke biennaler og kunstinstitusjoner i Norge og utenlands, blant annet Biennale di Venezia 2009; Manifesta 7 og Sharjahbiennalen 08, og hadde nylig en separatutstilling ved SKMU Sørlandets Kunstmuseum. I 2016 er Haloba invitert til å delta i den 32. biennalen i São Paulo.

Professor Kristin Bergaust er utdannet billedkunster fra Statens Kunstakademi og har en cand.mag innen litteratur og språk. Hennes kunstneriske praksis omfatter galleripresentasjoner, performative prosjekter og interdisiplinære samarbeid. Faglige interesser er blant annet transkulturelle prosesser i byrom. Hun bygget opp og ledet Atelier Nord, Oslo, og har ledet Intermedia ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Bergaust er professor ved HiOA, Institutt for estetiske fag, og professor II ved Fakultet for kunstfag, UiA.

Seminaret ble arrangert i sammenheng med utstillingen Transcultural Flux, som ble vist ved Akershus Kunstsenter 13. mai - 12. juni 2016.

År:

2016

Kategori:

Seminar

Dato:

26. mai

Sted:

Oslo

Produsert av
TrAP
I samarbeid med
Akershus Kunstsenter
Stiftelsen 3,14
Foto
Danica Dakic, EL DORADO, Giessbergstrasse, 2006/07
Relaterte prosjekter