No more talking - let's DO something about it!

Interkulturelt seminar om samarbeid, vilkår og muligheter for kunstnere og produsenter i Norden. Samarbeid mellom Du store verden!, Nordisk Forum for Interkultur, Union Scene og Drammen kommune.

23.12.2014

To intense og utfordrende dager med engasjerte mennesker, som utforsker kulturelt mangfold i kulturlivet i Norden. Deltakerne skulle alle innom en rekke sentrale problemstillinger om kulturelt mangfolds vilkår, forutsetninger og muligheter, med særskilt fokus på kunstnerne, produsentene og gatekeepers. Det ble et møte mellom kunstnere, kulturinstitusjoner, formidlere, mediefolk, kulturpolitikere og andre sentrale aktører i kulturlivet.

Seminaret var det andre i rekken av tre nordiske seminarer i 2008 i «EUs European Year of Intercultural Dialogue». Etter den «mapping» av tematikken som fant sted på det første seminaret i mars i København, gikk seminaret i Drammen i dybden av noen vesentlige konkrete problemstillinger, som på forskjellige måter vil kunne perspektivere de interkulturelle erfaringer og mulige perspektiver gjennom best practices / worst cases, konkrete prosjekter og ideer.

Les mer om seminar, deltakere og program.

År:

2008

Kategori:

Seminar

Dato:

25.-26. august 2008

Sted:

Drammen