Den mangfoldige nasjonen: Kunsten og viljen til endring

Workshop med moderator Theodor Barth, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo – Design. Paneldeltakere Sissel Lillebostad (kurator), Samir M'kadmi (kunstner og kurator for I Nasjonalmuseets blindsone) og Pierre Lionel Matte (kunstner) i samarbeid med Nasjonalmuseet.

18.12.2014

Markeringen av grunnloven forplikter kunstinstitusjonene til å stille følgende spørsmål: Har kunst en samfunnsfunksjon? Hva er kunstens funksjon og kunstnerens rolle i et demokratisk samfunn? Panelsamtale etterfulgt av omvisning i utstillingen I Nasjonalmuseets Blindsone.

Samtalen "Kunsten og viljen til endring" var del av et lengre heldagsseminar, "Den mangfoldige nasjonen", arrangert av Nasjonalmuseet.

År:

2014

Kategori:

Seminar

Dato:

5. juni

Sted:

Oslo

Relaterte prosjekter