A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II

Samarbeid mellom TrAP, Nordland Fylkeskommune, RAM galleri, Rana Museum og Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design

21.11.2014

A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II var et seminar om samtidskunst, byutvikling og sosial endring, med fokus på kunstprosjekter som finner sted i det offentlige rom. Hva skjer når kunstnere gjør konkrete inngrep i samfunnet? Hva er sammenhengen mellom bærekraft og kunst? Kan kunst være en agent for sosial endring?

Industribyen Mo i Rana var bakteppe for seminaret. Gjennom å invitere både norske og internasjonale foredragsholdere ble ulike retninger, tradisjoner og gjennomførte prosjekter belyst. Seminaret rettet seg mot kunstnere, arkitekter, kuratorer, kunsthistorikere, kulturarbeidere, lærere, ansatte i kunstinstitusjoner og beslutningstakere involvert i kunst og kultur.

Foredragsholdere og bidragsytere:Seminaret ble arrangert under åpningshelgen for utstillingen I Nasjonalmuseets blindsone på Rana museum.

År:

2014

Kategori:

Seminar

Dato:

24.—26. oktober

Sted:

Mo i Rana

Relaterte prosjekter