I Nasjonalmuseets blindsone

Til Nasjonalmuseets vandreutstilling i anledning grunnlovsjubileet ble TrAP engasjert for å bidra med et blikk utenfra. Kurator Samir M'kadmi setter fokus på den aktivistorienterte kunstscenen, med prosjekter vi ikke vanligvis får se i museet. Utstillingen turnerte Norge over en toårsperiode, avsluttet våren 2016.

05.11.2014

Prosjektene i utstillingen kjennetegnes av klare etiske mål, og handler om mellommenneskelige relasjoner, samhandling og deltakelse. Kunst som ikke kan kjøpes og selges, som ikke består av verdifulle gjenstander, og ikke kan vurderes ut i fra tradisjonelle, estetiske kriterier. M'kadmi kritiserer Nasjonalmuseet for å ikke ha fulgt opp sin samfunnsoppgave. Han mener museenes omfavnelse av kunstobjektet som noe unikt og eksklusivt har ført til at samtidig, samfunnsengasjert kunst har blitt nedgradert og utestengt fra de etablerte utstillingsrommene.

Utstillingen inviterer til refleksjon om kunstnerens rolle og kunstens funksjon i samfunnet, og minner om at den som ønsker å ta norsk kunstliv på pulsen, bør huske å vende seg mot kunstnere som velger å arbeide utenfor etablerte gallerirom og rammer.

"For å få en troverdig innfallsvinkel på det institusjonelle kunstfeltet, var det nødvendig å søke etter et blikk utenfra. En ekstern kraft som også ville utfordre vår tenkning. ... TrAP var en naturlig samarbeidspartner i denne sammenheng."

Per Odd Bakke

Avdelingsdirektør

Landsdekkende program ved Nasjonalmuseet

I utstillingenVisningssteder


Seminarer
Kunstnen og viljen til endring. En del av seminaret Den mangfoldige nasjonen, i samarbeid med Nasjonalmuseet for Samtidskunst, 5. juni 2014.

A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II. Seminar på Campus Helgeland, Mo i Rana, 24.-26. oktober 2014, i samarbeid med Nordland Fylkeskommune, Rana Museum, RAM galleri og Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design.

Kunstfeltets uutholdelige skjevhet. En paneldiskusjon hvor pluralisme utfordrer konsensus. I samarbeid med Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design. 25. februar 2015, kl 10.00-13.30 på Litteraturhuset i Oslo. Les seminarrapporten her.


Foto: Børre Høstland, Bjørn Leirvik

År:

2014

Kategori:

Visuell kunst

Dato:

flerårig,

Sted:

Norge

Kurator
Samir M'kadmi
Produsent
Nasjonalmuseet
Co-produsent
TrAP
Relaterte prosjekter