Frivillig arbeidskraft i det organiserte kunst- og kulturlivet

Halvdagsseminar

23.12.2014

Vårt årlige dialogmøte for aktører i norsk kulturliv, fant sted på Asker Kulturhus 31. mai kl 16:00 – 18:00.

Seminaret så på frivillig arbeid som inngang til nettverksbygging, hvordan få en base av frivillig arbeidskraft til å fungere, og dermed styrke gjennomføringen av et prosjekt, samt rekruttering, organisering og koordinering og eierskap i prosjektene.

Innledere var Tor Åge Eikerapen (Eikerapen Roots Festival) og Ola Rokkones (No Siesta Fiesta).

År:

2010

Kategori:

Seminar

Dato:

31. mai 2010

Sted:

Asker