Kunstneren som brikke i byutvikling

TrAP og Akershus Kunstsenter arrangerte et seminar om områdeløft og bruk av kunst- og kultur i byutvikling. Tirsdag 17. november 2015 kl. 11.30 – 15.30. Se video av foredragene her.

30.10.2015

Med utgangspunkt i utstillingene til Vegar Moen, Serhed Waledkhani og Eirik Audunson Skaar som vises i Akershus Kunstsenter i perioden 7.11.–6.12., inviterte vi til samtaler om utenforskap og tilhørighet. Gjennom to seminarer har vi sett på utenforskap i henholdsvis kunsten og i bybildet. Gratis deltakelse.

I dette seminaret retter vi lyset mot byen og såkalte områdeløft, og spør hvilken rolle kunst og kultur kan ha i dette arbeidet. Hvordan jobber bydelene med å løfte spesifikke områder? Er kultur en viktig brikke i dette arbeidet? Hva sier forskningen på dette området? Er kulturinstitusjoner interessert i å involvere seg, og ikke minst - blir kunstneren, kulturen eller institusjonene en brikke i byutviklingen?

Vegar Moen portretterer i Akershus Kunstsenter bydelen Rosengård i Malmø, en bydel med en befolkning der 86% har utenlandsk bakgrunn. Moen har i hovedsak valgt å fokusere på bygningene og arkitekturen, og fremstiller bydelen nesten uten mennesker. Rosengård kan med dette tolkes som en bydel som lukker seg inne i seg selv, som en by i byen, med et eget liv på utsiden av Malmö.

I seminaret ser vi på byen eller områder i byen som av ulike årsaker skiller seg ut. Gjennom presentasjoner fra Tøyen i Oslo, Tensta utenfor Stockholm og Fjell i Drammen belyser vi hvordan kommuner, privatpersoner og kunst- og kulturinstitusjoner kan jobbe for å skape et godt bomiljø. Vi får også høre om den nyeste forskningen på feltet, med vekt på kulturens rolle i byutviklingen. Seminaret avsluttes med et panel, der publikum kan stille spørsmål og delta i samtalen.


Om deltakerne:

Matti Lucie Arentz er kurator og prosjektleder ved DogA, Tøyenbeboer og initiativtaker til Byverkstedet – en kontaktskapende møteplass som skal stimulere til egenaktivitet.

Emily Fahlén Emily Fahlén jobber som formidler på Tensta Konsthall. Med samarbeid som metode, og med kunsten og område Tensta som utgangspunkt, arbeider hun med internasjonale og lokale kunstprosjekt, i grenselandet mellom det organisatoriske, kuratoriske og pedagogiske. Fahlén har vært ansvarlig koordinator for The Silent University i Stockholm siden 2013.

Even Smith Wergeland er postdoktor ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har en doktorgrad i urban mobilitet fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har erfaring som byplanlegger på kommunalt nivå i Stavanger og Oslo.

Parminder Kaur Bisal har erfaring med levekårs- og mangfold og inkluderingsarbeid fra Integrerings- og mangoldsdirektoratet (IMDi), fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I perioden 2008–2011 ledet hun IMDis arbeidet mot tvangsekteskap. Fra 1999-2006 jobbet hun hos Fylkesutdanningssjefen i Buskerud med skolefaglige utviklingsspørsmål. Bisal vil i innlegget snakke overordnet om områdeløftet i Drammen og om strategien bak Fjell 2020.


Program:

År:

2015

Kategori:

Seminar

Dato:

17. november

Sted:

Lillestrøm

Produsert av
Akershus Kunstsenter
TrAP
Støttet av
Fritt Ord
Relaterte prosjekter