Kulturelt mangfold i kulturformidlingen

Fagseminar i samarbeid med Union Scene.

23.12.2014

Hva betyr "kulturelt mangfold" i kulturformidlingen? Hvordan skaper vi et kulturliv som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i befolkningen? Hvordan forankrer vi interkulturelle prosjekter lokalt? Hvilke utfordringer møter en ny arena, bygget på ideen om kulturelt mangfold

Seminaret er det andre i rekken av fem arrangørrettede seminarer Du store verden! gjennomfører over en tre-års-periode. Temaene er knyttet til arrangørrollen og arrangørsamarbeid. Hvert seminar utvikles i samarbeid med en arrangør som er vertskap for seminaret og hvis virksomhet samtidig er en "case" for seminarets tema. Seminarserien er støttet av Norsk kulturråd og Norad.

År:

2006

Kategori:

Seminar

Dato:

8.-9. mai 2006

Sted:

Oslo