Stedsfrie lesninger

Leser vi afrikanske forfattere uavhengig av deres opprinnelsesland? Vi inviterte bloggeren, journalisten og litteraturviteren, Ainehi Edoro til et seminar og workshops på Kunstnernes Hus.

08.05.2017

Onsdag 24. mai fikk vi besøk av den afrikanske bloggeren og litteraturviteren Ainehi Edoro fra Marquette University (WI, USA), for å holde et foredrag og en workshop. TrAP inviterte Edoro for å snakke om tendensen i litteraturfeltet til å eksotifisere den afrikanske skjønnlitteraturen, hvordan en først søker de geografiske referansene med tilhørende forventninger, før en vurderer tekstens litterære egenart. For Edoro er dette å redusere forfatterens litterære verdi, til fordel for antropologisk klassifisering, og hun tok et kraftig oppgjør med dette i en kronikk i The Guardian, som fikk stor oppmerksomhet. Vi ønsker en tverrfaglig bevissthet om hvordan en kulturrelativ lesing av et kunstverk kan komme i veien for forståelse av verkets innhold. Konsekvensen er ofte at disse arbeidene ikke får likeverdig vurdering opp mot en felles kunstfaglig historie. Ainehi Edoro vektlegger alternativet.

Edoros samtalepartner denne dagen var den norske og sør-afrikanske musikeren Nosizwe. Nosizwe holdt først en "blindlesning", som oppvarming til Edoros foredrag. Her fikk deltakerne anledning til å møte utdrag av tekster og selv foreslå opphav, før referansen ble kjent. Sesjonen var åpen for en liten gruppe av 15 påmeldte. I etterkant av Edoros foredrag i auditoriet på Kunstnernes Hus hadde hun og Nosizwe en samtale. Til slutt holdt Edoro en workshop i leseteknikk, med basis i temaet ovenfor. Denne var igjen åpen for en liten gruppe av 15 påmeldte.

Edoro har sin doktorgrad fra Duke University og underviser i et assisterende professoriat ved Marquette University (WI, USA) i global engelskspråklig litteratur. Hun har en aktiv rolle som journalist og formidler av afrikansk litteratur gjennom sitt web-tidsskrift Brittle Paper. Som redaktør knytter hun til seg ulike bidragsytere og åpner opp diskusjonen om det afrikanske i internasjonal litteratur. Edoro er født i Nigeria og bor i Chicago.

Arrangementet ble holdt på Kunstnernes Hus i regi TrAP, med Solum Forlag som samarbeidspartner for blindlesningen.

KUNSTNERNES HUS 24. mai
10.00 "Blind reading" - sesjon i Atelier Felix
12.00 Ainehi Edoro: How not to talk about African fiction
14.00 Ainehi Edoro: Workshop i leseteknikk i Atelier Felix

Presse:
Morgenbladet 30. juni 2017 Afrikansk fiksjon er fiksjon
Dagsavisen 23. mai 2017 Hvordan ikke snakke om afrikansk litteratur
Samora, desember, 2017 Fiksjonens vilkår i Afrika og diasporaen

År:

2017

Kategori:

Litteratur

Dato:

24. mai

Sted:

Oslo

Arrangør
TrAP
Samarbeidspartner
Solum Forlag