Arrangørsamarbeid over grenser – langt utover Mangfoldsåret 2008!

Fagseminar

23.12.2014

Et seminar om arrangør- og kunstnerisk samarbeid i lys av kulturelt mangfold. Hvorfor er det et poeng å samarbeide over grenser? Hva skjer i Mangfoldsåret 2008 – og hvordan kan vi samarbeide? Hvordan kan vi hindre at Mangfoldsåret 2008 blir en «flopp»? Og hvilken rolle spiller offentlige støtteordninger og programmer?

Innledere er Ole Kristian Lundereng, Rune Holme, Heidi Warholm, Lene Stakset, Lavleen Kaur, Sonia Loinsworth, Frode Fjellheim, Yvonne Rock, Ellen Stokland, Gerhard Dalen, Haddy N’jie og Tove Karoline Knutsen. Kunstneriske innslag ved Afrocadabra og Haddy N’jie trio. Marith Hope er møteleder.

Seminaret er det fjerde i rekken av fem arrangørrettede seminarer Du store verden! gjennomfører over en tre-års-periode. Temaene er knyttet til arrangørrollen og arrangørsamarbeid. Hvert seminar utvikles i samarbeid med en arrangør som er vertskap for seminaret og hvis virksomhet samtidig er en "case" for seminarets tema.

År:

2007

Kategori:

Seminar

Dato:

26.-27. oktober 2007

Sted:

Trondheim