Viewing Palestine

Vi tok Palestina til Oslo og Drammen, med litteratur, musikk, ungdomsprosjekter og seminarer.

20.02.2015

De palestinske områdene og deres diaspora har mange dyktige artister, kunstnere og rike kunst- og kulturtradisjoner. Med den vanskelige situasjonen palestinere har befunnet seg i gjennom svært lang tid, ses palestinsk kunst og kultur ofte i sammenheng med bistand, fredsarbeid og solidaritet; der kunsten får en instrumentell karakter fremfor og anerkjennes utifra sin egenverdi. Dette kan gi seg utslag i kunstneriske fremføringer der kravene til kvalitet kommer i annen rekke, at kunsten ikke gis de betingelser den fortjener, eller en mangel på kunstnerisk anerkjennelse overfor kunstnere og forfattere.

Viewing Palestine 2011 fokuserer på rikdommen, bredden og kvaliteten i palestinsk kunst og kultur, og er et prosjekt utviklet i nært samarbeid med palestinske partnere. Vi presenterer et program der våre palestinske partnere har gjort et utvalg av dem de ønsker skal representere Palestina innenfor musikk, litteratur og forelesere. Med politiske budskap og uttrykk som en naturlig del i kunstneriske prosjekter, er prosjektet ikke et solidaritetsprosjekt, men et bidrag til å øke kunnskapen om palestinsk kunst og kultur og et skritt mot økt kultursamarbeid mellom norske og palestinske kunstnere og kulturarbeidere. Se fullt program her.

Litteraturprogrammet i Viewing Palestine hadde en teoretisk-historisk ramme og fokuserte på spørsmål som: Hvordan ble palestinsk litteratur til? Hvem er forfatterne? Hvordan reflekterer litteraturen den palestinske virkelighet? Hvordan skjelner vi mellom forskjellige perioder og generasjoner? Programmet besto av opplesninger og samtaler med palestinske forfattere, sammen med forfattere fra Norge og Norden. Det var en generell introduksjon om palestinsk litteratur til hver sesjon og introduksjon av hver forfatter.

Seminarprogrammet bestod av litteraturseminaret Freedom of Expression and Journalism: A Still Small Voice – A Big Echo og seminaret Palestine in International Cultural Cooperation.

Said Murad har vært rådgiver til programmet. Han er en høyt respektert musiker, komponist og kulturarbeider med stor innflytelse innenfor alle kunstdisipliner i Palestina, og er lederen av Sabreen Association for Artistic Development. Les hans kunstneriske visjon. Hassan Khader var hovedrådgiver for litteraturprogrammet, sammen med Ana Valdés. Khader er palestinsk forfatter og litteraturkritiker og sjefsredaktør i det litterære magasinet Al-Karmel i Ramallah. Ana Valdés er svensk forfatter og kulturskribent. Hun sitter i styret for Svenska Penklubben og er spesialist på Midtøsten og kunst og aktivisme.

År:

2011

Kategori:

Musikk, Litteratur

Dato:

13.-18. september 2011

Sted:

Drammen, Oslo

Produsert av
TrAP
Samarbeidspartnere
Said Murad
Sabreen Association for Artistic Development
Støttet av
Norsk kultrråd
Fritt Ord
Utenriksdepartementet
Relaterte prosjekter