VÅR 2018 _ Alle grenser er midlertidige

Dette er en periode der vi ser på grenseoverskridelser, passering av terskler og hvem som gis adgang til å forestille seg framtiden på nytt.

12.02.2018

NØKKEL TIL BYEN
Nøkkel til byen er et flerårig outreach prosjekt der målet er å presentere ulike muligheter i kulturlivet for ungdommer mellom 15 og 25 i Oslo Øst. Sammen med kulturinstitusjoner i Oslo, lager vi workshops på skoler, biblioteker, fritidsklubber. Deretter inviterer vi elevene til å møte utøvere og ledere fra kulturlivet. Møtene skal lede til både kreative prosjekter og praksisplasser i institusjonene med mål om å skape langvarige relasjoner mellom disse og ungdommer i Oslo øst.

NØKKEL TIL BYEN GOES NORDIC
I samarbeid med Kulturrådet har TrAP startet et 2-årig nordisk samarbeid om publikumsutvikling på museer i Danmark, Norge, Island, Sverige, Finland og Åland. Med utgangspunkt i vårt prosjekt, Nøkkel til byen, utprøver de respektive landene metoder for å nå et bredere publikum. Vi møtes 3 ganger årlig og deler erfaringer. Prosjektet munner ut i kreative prosjekter i lokalområder og i publiseringen av erfaringer, strategier og praktiske resultater fra forløpet.

TrAP TROMSØ er et prosjekt for å gjøre kulturlivet i Tromsø mer mangfoldig. Tromsø by er kjent for å være en inkluderende og åpen by med et stort, internasjonalt miljø. Dette ønsker vi også skal kjennetegne byens kulturliv. TrAP og Tromsø kommune ønsker å tilrettelegge for økt kunstnerisk mangfold både på institusjonene i landsdelen og hos andre etablerte kulturaktører, og vi arbeider sammen for at byens festivaler og arenaer skal ha relevans for hele byens befolkning.

OFFENTLIG KUNST: Her og der
Marie Skeie og Motaz al Habbashs Her og der er et omreisende prosjekt som møter kunstnere som har kommet til Norge, spesielt de siste årene. Vi vil bli kjent med nye kunstnerskap og lytte til deres historier. Et mål er å kunne etablere en mentorordning, som kobler kunstnere som har kommet til Norge med kunstnere lokalt. «Her og der» vil skape møter mellom kunstnere, institusjoner og offentlig administrasjon og gi tilgang på informasjon om norsk kunst- og kulturliv. Gjennom dette ønsker vi å bygge broer, skape muligheter for nye samarbeid og gjøre kunstfeltet mer tilgjengelig og åpent.

DANS / PERFORMANCE: Stranger within
Forestillinger på Tøyen 2. - 18. mars, 2018. Oslo Internasjonale Teaterfestival, i samarbeid med Black Box teater og Interkulturelt Museum, Oslo Museum. Kunstnerne Mia Habib og Jassem Hindi har reist landet rundt for å møte mennesker og opptre i hverdagen deres. De opptrer i bytte mot mat hjemme hos folk og i andre sosiale settinger, som del av av et større research og performanceprosjekt. I 2017 besøkte de tre steder i Nord-Norge. I 2018 utviklet de prosjektet videre i Oslo. Prosessen ble presentert høsten 2018.

UTSTILLING: To Mars By All Means
Oslo: Kulturkirken Jakob 2. - 12. august, 2018. Øya klubbdag, tirsdag 7. august. To Mars By All Means er en videoinstallasjon av Anawana Haloba. Den tar utgangspunkt i historien til Edward Mukuka Nkoloso og hans drømmer fra 1964 om å få finansiert et afrikansk romprogram, og å endre sitt hjemland Zambia til et «future world-class society». Kunstneren utforsker hvordan den afrikanske nasjonens koloni- og postkoloniale historie finnes nedfelt i arkitekturen, og hvordan visjonene til Nkoloso kan brukes i å tenke seg alternativer i vår egen tid. Arbeidet ble vist for første gang i midtskipet i Kulturkirken Jakob sommeren 2018 og var del av årets Øya Klubbdag.

PUBLIKASJON / LITTERATUR: Alle grenser er midlertidige
Distribuert fra 7. april. Vi utlyste en internasjonal manuskonkurranse for science fiction-historier til temaet All Borders Are Temporary og fikk inn bidrag fra hele verden. Slik henter vi impulser fra en sjanger som bruker litteratur som sosialt verktøy, her med nye tanker om kryssing av grenser som fenomen. De ni utvalgte har opprinnelse i ni land og fire verdensdeler. Redaktør er Bodhisattva Chattopadhyay, postdoktor ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk ved Universitetet i Oslo. Vi ga ut dette ut som en norskspråklig gratisavis, med illustrasjoner til temaet. Avisen inngår i TrAPs serie av 10 undersøkelser og er den tredje i denne rekken.

DIALOGMØTET: Omstart!
TrAPs kulturmelding på Litteraturhuset i Oslo, 26. april. Hva ønsker det flerkulturelle feltet å se i den nye kulturmeldingen som skrives i år? På et ubevisst nivå, har mange en følelse av hvem kunst og kultur er laget for og at det ikke er dem. Det er et demokratisk problem at kulturen bidrar til å forsterke avstanden mange har til en elite, til det norske, eller en uggen kombinasjon av de to. Hva kan kulturmeldingen gjøre for å korte ned denne avstanden? Vi inviterte minoritetsnorske og samiske kulturarbeidere for å høre hva de mener trengs å gjøres og for å se om det er fellestrekk på tvers av ulike opplevde avstander til norsk kulturliv.

FILMPROGRAM: All borders are temporary
Trondheim 3.–4. april, Oslo 8. og 10. april og Tromsø 16. og 17. april. Et program basert i vårt sesongtema, som handler om å ha en drøm og om tersklene som må passeres for å finne veien videre. Drømmen om en bedre og alternativ fremtid må gjelde oss alle, ikke eies av de få. Programmet viste fire filmer, alle med blikket rettet mot himmelrommet og samtidig festet i sosiale og politiske forhold her på landjorda. Vår hovedgjest var kunstner og filmskaper Nelly Ben Hayoun, med sin film The International Space Orchestra. Den ble vist sammen med Joana Hadjithomas og Khalil Joreiges The Lebanese Rocket Society, Patricio Guzmáns Nostalgia For The Light og Gürcan Kelteks Meteors. I samarbeid med Cinemateket, RAKE visningsrom og Meta.Morf i Trondheim, Cinemateket i Oslo og Verdensteatret og Tromsø Kommune.

MUSIKK: Musikkfest Oslo
Oslo: Kubaparken 2. juni 2018. TrAP er medprodusent til den internasjonale musikkscenen som er en del av Musikkfest Oslo. Musikkprodusent for scenen er Ricardo Sanchez. I år ville vi bruke dette arrangementet til å lage en markering mot moderne slavehandel.

UTSTILLING: Mother Tongue
Oslo: Oslo Museum IKM, 21. september, 2017 - 24. mars, 2018. Seks tyrkiske kunstnere med videoarbeider som kommenterer et Tyrkia i endring, sett fra kvinners posisjon. Utstillingen har vært på turné siden høsten 2015. Oslo var siste stoppested i Norge, mens den fortsetter sin reise i Sverige ut 2019.

År:

2018