TrAP

Introductional text

Transnational Arts Production (TrAP) jobber for økt mangfold i norsk kulturliv. Vi arbeider med kunstprosjekter som krysser grenser på tvers av sjangre og kulturer. Som produsent er vi bindeleddet mellom kunstnere, visningssted og publikum. Gjennom våre prosjekter vil vi bevege, utfordre og gi nye perspektiver.

Oppdateringer

Motta informasjon om våre prosjekter og arrangementer:

Links to projects