Monu(mo)ments

Et kunstnerisk konsept og prosjekt utviklet av Eliot Moleba.

15.04.2024

Bilde: Eliot Moleba, "In Her Shoes", 2024, Sakib Saboor/TrAP.

Vi forvandler historier om Norges mangfold til interaktive, performative kunstverk i det offentlige rom.
- Eliot Moleba


Monu(mo)ments har som mål å skape minnesmerker basert på historier fra vanlige nordmenn med flerkulturell bakgrunn. Historiene setter søkelys på en hendelse som har skjedd i det offentlige rom, og har som fellesnevner at de opplevdes som et livsendrende øyeblikk. Til minne om hendelsen blir hver historie omgjort til et monument og installeres på stedet der hendelsen fant sted. Levde erfaringer blir fysisk og følelsesmessig innskrevet i og gjennom landskapet.

Et monu(mo)ment i denne sammenhengen er altså ikke noe statisk, men en hendelse eller et øyeblikk som kontinuerlig vokser og utvides for hvert besøk og spor folk etterlater seg. Denne lagdelingen av øyeblikk gjør at monumentet ikke bare blir et minne om en spesifikk fortid, men et øyeblikk i stadig utvikling, både i nåtid og fremtid. Ifølge Moleba handler dette om at det ikke bare det opprinnelige øyeblikket, men også hvordan vi velger å forholde oss til det. Vi kan snakke til og inn i øyeblikket.

Konseptet ble utviklet som en del av Molebas kunstneriske doktorgradsprosjekt titulert:

Alternative Histori[es]: A Place Where Something Happened.

Og i løpet av prosjektets gang har Moleba samlet inn over 50 historier, der tre av de i første omgang blir omgjort til fysiske monumenter: "In Her Shoes", "Kjersti's Line" og "Rico On The Run".

Mer informasjon om de enkelte monumentene vil publiseres fortløpende på våre kanaler. Der vil det også informeres om når de ulike momumentene har offisiell åpning. Allerede under Oslo Open kan man ved hjelp av monu(mo)ment-bobilen "Rico On the Run" besøke atelierer søndagen den 28.4.

Om Eliot Moleba

Eliot Moleba er en sørafrikansk Oslo-basert forsker, forfatter, redaktør, scenekunstner og regissør. Han er en av grunnleggerne av PlayRiot, et kollektiv av dramatikere som er opptatt av å fortelle dristige, moderne sørafrikanske historier. Han er utdannet dramatiker fra University of the Witwatersrand, der han også fullførte en mastergrad i Critical Diversity Studies, som tok for seg ulike former for *narrativ forskning: en undersøkelse av ungdomsidentitetskonstruksjoner i Sør-Afrika. Moleba har tidligere vært ansatt som dramaturg ved The South African State Theatre. For tiden tar han en doktorgrad i teaterregi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

* Narrativ forskning er et voksende forskningsfelt som belyser menneskelig erfaring gjennom ulike sjangre for fortelling.

Serien er kuratert av Mmantidi Eliot Moleba og produsert av TrAP.

År:

2024

Kategori:

Visuell kunst, Scenekunst