Kommende arrangementer

22.-30. Sep 2021
Oslohendelser: Words/كلمات - Liam Monzer Alzafari
Kontraskjæret
Facebook-event
23. Sep 2021
18:30-21:00
Oslohendelser: Rua 57 - Ornilia Ubisse/TekstLab Inkubator
Kloden teater
Facebook-event
24.-26. Sep 2021
Oslohendelser: TekstLab Unge Stemmer
Tøyen Torg
Facebook-event

Nøkkel til byen: Dans på taket

- Når jeg danser føler jeg meg helt fri, forteller 18 år gamle Nobu Wamwanduka som har vært med på prosjektet «Dans deg inn» hos Nasjonalmuseet. Dette er resultatet av et av mange samarbeid mellom Nøkkel til byen og kunst- og kulturinstitusjonene.

Veien man velger

Hvorfor velger man veien inn til kunst- og kulturfeltet, til tross for at feltet ikke alltid er like tilgjengelig og inkluderende? I årets utgave av 10 undersøkelser har vi invitert mennesker med ulik kunst- og kulturbakgrunn til å dele sine erfaringer og tanker om veien inn i norsk kunst- og kulturliv.

Vi tilbyr kurs

TrAP tilbyr normkritisk workshop til organisasjoner og institusjoner i kunst- og kulturlivet.

TrAP har flyttet til nye lokaler

- Vi vil ha lettere og mer naturlig bånd til mulige samarbeidspartnere, mange av dem liggende langs linje 5 på T-banen, sier daglig leder Hilde Ghosh Maisey.

Trengs normkritiske perspektiver i kunst?

Normkritikk forsøker ikke å lukke samtalen, men åpne den.

Her og der - et mentorprogram

- Diversity should be a given in the arts, says Marie Skeie og Motaz Habbash.

Kubaparken – Musikk for alle

I år har scenen i Kubaparken fått nytt navn, og en del av programmet kurateres av artisten Samsaya.

TrAPs leseliste

TrAPs tips til hva man burde lese for å øke sin kunnskap om mangfold.

TrAP Tromsø: Verdensstjerner til Rakettnatt Global

- Samarbeidet med TrAP og Rakettnatt er til for Tromsøs publikum som er hungrige etter musikalske uttrykk fra andre kontinenter og jeg er glade for at vi kan åpne scenene våre for verdenen igjen, sier Nasra Ali Omar, prosjektleder for TrAP Tromsø.