Overlevelsesguide for kunstnere

02.05.2023

Når en kunstner flytter til et nytt land er det mye ny informasjon å forholde seg til. Hvordan finner man et atelier? Hvordan registrerer du deg? Hvor kan du søke om støtte? Nedenfor finner du informasjon som kan nyttig når du skal etablere deg som kunstner i Norge.

Related projects