Overlevelsesguide for kunstnere

Utgivelsen fra Her og Der relanserer i både digital og fysisk format.

02.05.2023

Foto: Marie Skeie

Her og der er et mentorprogram hvor nyankomne kunstnere i Norge kobles opp med etablerte kunstnere. Disse blir fungerende som mentorer for de kunstnerne som kan ha nytte av å bli guidet gjennom kunstlivet i Norge. De nyankomne kunstnerne får bli kjent med hvordan bransjen fungerer og de får etablere relevante nettverk.

Bak ideen står Marie Skeie og Motaz Al Habbash. Dette er kunstnere som vet hvor vanskelig det kan være å etablere seg i et nytt land og som bruker egen erfaring fra Palestina, Japan, Norge og Brasil. De vet hvor utfordrende det kan være å komme i kontakt med andre kunstnere i Norge og å finne ut hvilke muligheter som finnes.

Marie og Motaz illustrert av Lucia Fiorani


I tillegg til mentorprogrammet ble en overlevelsesguide lansert i 2020 digitalt. I guiden er det for eksempel oversikt over kunstnerorganisasjoner, visningssteder og nyttige ressurser som gir en bedre oversikt over kunstfeltet i Norge. Guiden gir også svar på en rekke praktiske ting som en må tenke på som kunstner i Norge. For eksempel at man må ha et organisasjonsnummer, vite om moms, levere selvangivelse og vite hvordan du fakturerer.

Overlevelsesguiden har nå blitt oppdatert og relansert i både fysisk og digital form, og kan finnes her.

Guiden lanseres også i Tromsø og Bergen, informasjon kan du finne under arrangementer på nettsiden vår når det er klart.

Her og Der er støttet av Kulturrådet, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, KORO og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Relaterte prosjekter