Hva driver TrAP egentlig med?

Har du lyst til å bli kjent med oss, og lurer på hva vi kan tilby deg?

25.08.2023

Foto: Elin Osjord, Words av Liam Alzafari, Oslohendelser 2021

Transcultural Arts Productions (TrAP) er et uavhengig produksjonsselskap og en pådriver for økt mangfold på kulturfeltet i Norge. Vårt mål er et kulturliv som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i befolkningen der dette mangfoldet ikke er en særskilt kategori men en naturlig del av kulturlivet.

En av de viktigste hindringene for at folk deltar i kulturlivet er at mange ser ikke seg selv og sine representert i kulturlivet og føler derfor at kulturlivet ikke er noe for dem. I tillegg til det, hender det ofte at kultur koster for mye penger eller at det brukes et språk mer henvendt til andre kulturarbeidere enn til den gjengse publikummer. Dette er noe av det vi jobber mot.

Er du en kulturarbeider, kunstner eller rett og slett nysgjerrig og har lyst til å bli kjent med oss, er det bare å ta kontakt! Ting vi kan hjelpe deg med er:

Prosjektutvikling og ledelse

Både kunstnere og institusjoner har mange gode prosjektideer for å gjøre kulturlivet mer inkluderende som noen ganger kan være vanskelig å realisere. Dette kan vi gi råd om og i enkelte tilfeller samarbeide om.

Dialogmøter og seminarer

TrAP arrangerer årlige dialogmøter og seminarer der vi sammen med ulike organisasjoner og aktører innen norsk kunst- og kulturliv søker å fokusere på relevante temaer på tvers av kunstneriske sjangre. Eksempler på tematikk har vært kulturpolitikk, publikumsarbeid, internasjonalt kultursamarbeid, styrearbeid og mangfoldsledelse.

Workshop

Vi tilbyr normkritisk og antirasistisk workshop til organisasjoner og institusjoner i kunst- og kulturlivet, disse tilbys gratis til aktører i kunst- og kulturlivet i Norge og tilpasses etter behov.

Normkritikk som verktøy søker å belyse og stille spørsmål ved vante forestillinger om hva som er «normalt» og hvordan dette ubevisst kan påvirke hvordan vi bedømmer hverandre og samfunnet rundt oss. I kulturlivet kan dette være et nyttig verktøy for å bevisstgjøre oss om, og forsøke å unngå, ubevisste bias i både rekrutteringsarbeid, interne arbeidsforhold og programmering, ved å inkludere maktperspektiver i samtalene underveis. Under workshopen kan vi også identifisere bransjespesifikke normer eller praksiser som gjør terskelen for deltagelse høyere for enkelte grupper.

Rådgiving og nettverk

I og med at at av målene til TrAP er et mer mangfoldig kulturliv, er vi alltid åpne for å kunne gi råd. Vi har et bredt nettverk i Norge, som vi har dannet ved samarbeid for ulike produksjoner i flere år. I tillegg til det er vi organisert som et medlemsnettverk av organisasjoner og kunstinstitusjoner.

Karrieretips

Er du nysjerrig, og har veldig lyst til å ha en karriere innen kunst og kulturlivet, men vet ikke helt hvilke veier som går an å ta, og om hvilken vei som kan være best for deg? Det finnes mange ulike type roller innenfor feltet som de fleste ikke vet om. Veien inn i kulturlivet er varrierer veldig fra person til person, og dette er noe vi ønsker å gjøre tilgengelig for unge folk. Vi bistår gjerne som veiviser og tilbyr rådgiving når det gjelder tips til relevant utdanningsvalg og kurs.

Ta kontakt med oss på post@trap.no, så tar vi en kopp kaffe sammen.

År:

2023

Relaterte prosjekter