Vil bryte stereotypier

Motaz savnet å kunne se arabiske filmer, høre arabisk musikk, ikke minst den arabiske stemningen og atmosfæren. Dette ble starten på prosjektet «Det er hardt å være araber».

01.04.2019

Motaz Al Habbash jobber med film- og kunstprosjekter i Norge og Palestina. Han er også initiativtaker og prosjektleder for konseptet «Det er hardt å være araber», i samarbeid med TrAP.

Prosjektet bidrar til å løfte fram nye arabiske stemmer innen film, musikk, kunst o.l. og programmet består av ulike kulturarrangementer, hvor alle som har lyst, kan komme.

– Jeg vil skape et nytt rom hvor folk kan møtes, og når jeg snakker om folk mener jeg både arabere og nordmenn, og andre folk, forteller Motaz.

– Gjennom de ulike kulturelle aktivitetene vil folk bli kjent med hverandre og med hverandres kultur.

Bryter stereotypier

– Hvorfor er det viktig at man blir kjent med hverandres kultur?

– Det er viktig å prøve å bryte stereotypiene om arabere. I internasjonal media er det ofte et negativt fokus, og særlig når det kommer til Midtøsten hører man bare masse om krig og elendighet, forklarer Motaz, som kom fra Palestina til Oslo for fem år siden.

– Man blir litt sliten av det, legger han til.

Han vil utfordre media og vise et mer fullstendig bilde av arabere, ikke minst de positive sidene ved arabisk kultur.

– Da jeg selv kom til Oslo fant jeg ikke en klubb hvor jeg kunne høre arabisk musikk. Jeg fant ikke et sted hvor jeg kunne se arabiske filmer, utenom «Arabiske Filmdager» som er tre dager i året. Jeg fant heller ikke den arabiske stemningen eller atmosfæren. Og jeg kjente virkelig et behov for det.

– Så begynte jeg å kjenne på denne «avstanden» mellom oss som arabere i Norge og de menneskene som gjerne er født og oppvokst her.

Det er denne avstanden Motaz har lyst til å gjøre noe med, og han tror virkelig at man kan komme nærmere hverandre, gjennom nettopp kunst og kultur.

År:

2019

Dato:

01. april

Relaterte prosjekter