Dialog Asia

Mønstringen favnet alle kunstgrener, samt informasjonstiltak og seminarer, og inkluderte kunstnere bosatt i og utenfor Norge.

24.04.2015

Dialog Asia ble gjennomført gjennom hele 2002 med særskilte markeringer vår og høst, og fortsatte inn i 2003. Programmet tok utgangspunkt i samarbeid, turneer, utvekslingsprosjekter og gjestespill, med fokus på kvalitet, nyskapning og tilknytning til Asia. Den formelle åpning ble markert 14. mars med åpning av utstillingen Text & Subtext i Oslo. Mønstringen hadde to hovedområder / programområder:

Et riksdekkende program koordinert av Du store verden! sentralt, med stedfaste og turnerende arrangementer over hele landet. Programmet involverte aktører fra Asia og fra asiatisk kunst- og kultursamarbeid i Norge. I samarbeid med medlemmer, arrangører, artister og andre partnere ble programmet kvalitetssikret ved rådgivning fra faglige ressurspersoner innenfor alle fagfeltene.

Det var ogå lokale initiativ som knyttet seg opp til "paraplyen" Du store verden! 2002, i lokal regi og med lokale og internasjonale aktører. De lokale programmene skapte møteplassene mellom tilreisende og lokale kunstnere og publikum, i så mange kommuner som mulig. Både utvelgelse, innhold, kvalitet og økonomi var i lokal regi, men felles for dem var fokus på interkulturelle relasjoner i samfunnet.

Se utvalgte prosjekter under, og hele programmet her.

År:

2002

Kategori:

Visuell kunst, Scenekunst, Musikk, Litteratur

Dato:

2002-2003

Sted:

Norge

Relaterte prosjekter