Damn Right! – Norwegian Wood?

Humberto Junca Casas gjenkjennes ved sin tekniske utførlighet, som gjorde det naturlig å plassere utstillingen i Tegnerforbundets galleri. Verkene er samtidig en sterk sosiopolitisk kommentar, og trekker linjer mellom Norge og Colombia.

05.11.2014

I Damn Right! – Norwegian Wood? tar han skribling på skolepulten til et nytt nivå. I et spesialtilpasset verk for Colomborama benytter Junca Casas typiske colombianske skolepulter på en måte som omtaler og kritiserer landets utdanningssystem.

På ni skolepulter tar nitidige pennestrøk form av logoer fra norske black metal-band satt opp mot visuelle beskrivelser av ulike voldelige hendelser i Colombias nære historie. Begge elementene innehar og deler således en form for symbolsk, men samtidig reell ondskap eller voldelig historie. Ved å sette de to kulturene og historiene opp mot hverandre skapes det ikke bare en direkte dialog, arbeidet stiller videre spørsmål ved forgreningen mellom de to landene og omfavnelsen av det onde.

Damn Right! – Norwegian Wood? var senere del av gruppeutstillingen Life Is The Only Way på Bontelabo i Bergen 23.8-27.10, som ble kuratert av Malin Barth og Annine Birkeland, og ble til i samarbeid med bl.a TrAP.


Humberto Junca Casas er født i Bogotá (1968), hvor han bor og arbeider.

Utstillingen var en del av Colomborama.

År:

2013

Kategori:

Visuell kunst

Dato:

7. mars—7. april

Sted:

Oslo

Kurator
Marius Wang
Co-kurator, Olga Robayo
Produsert av
TrAP
Samarbeidspartnere

Tegnerforbundet
Galleri 3,14
Støttet av
Norsk Kulturråd
Ministerio de Cultura, Colombia