​WE INSIST Nord

Lydkunstner Jassem Hindi (FR), dansekunstnerne Rani Nair (SE) og Mia Habib (NO) turnerte Norden med en performance om identitet og mobilitet.

13.02.2015

Trioen arbeider med identitet som en krise, en spenning, og bevegelig tilstand. Sammen ser de på hvordan man kan stille spørsmål ved og praktisere sin identitet. Gjennom installasjoner, improviserte scener og utstillingsrom, tekst og foto, jobber trioen med det som kreves og trigges av de ulike sosiale, kulturelle og politiske sammenhenger vi alle befinner oss i. Du store verden! er stolte over å bidra til realiseringen av We INSIST i Norden.

WE INSIST ble til på Madagaskar, som et resultat av et møte mellom dansere og koreografer Mia Habib og Rani Nair og musiker Jassem Hindi. Her oppdaget de en felles interesse for å utfordre sine kunstneriske ståsteder. WE INSIST handler om identitet som et nomadisk fenomen og WE INSIST Nord utforsker mulighetene som skapes i møter i en begrenset region: den norske, den nordiske, kulturer i periferien av verden; med spredt befolkning over store landområder og kulturer som hver dag, i lys av det økende mangfoldet i befolkningen, debatterer den individuelle-, gruppe- og nasjonale identitet.

WE INSIST Nord vil bidra til utviklingen av scenekunst i Norden, til debatten om vår identitet og til nysgjerrigheten i menneskelige og kunstneriske møter i våre grisgrendte strøk i Nord.

Denne publikasjonen beskriver noen av sporene og erfaringene i WE INSIST frem mot WE INSIST Nord.


Les mer om kunstnerne og se bilder, eller besøk weinsist.blogspot.com


TurnéFoto: Torgrim Halvari

År:

2009

Kategori:

Scenekunst

Dato:

28. sept 2009 - 14. nov 2010

Sted:

Norden

Produsert av
Du Store Verden!
Mia Habib Productions
/ Sweet & Tender Norway
WE INSIST
Co-produsenter
Polar Spectacle
Moderna Dansteatern
Nordlysfestivalen
Vinterfestuka i Narvik
Baltoppen Musik Teater
DanseFestival Barents
Støttet av
Norsk kulturråd
Utenriksdepartementet
Nordisk Kulturfond
Kulturdepartementet