Styrende Mangfold

Prosjektet retter seg mot beslutningstakerne i norsk kulturliv. Fra 2010-2014 jobbet vi for å styrke og synliggjøre styrekompetansen blant personer med flerkulturell bakgrunn, gjennom kursvirksomhet og nettverksbygging. Prosjektet ble avsluttet med en publikasjon om hvilke tiltak som trengs videre.

28.10.2014

I "Mer makt til mangfoldet: En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet," har vi invitert direktører, politikere og forskere fra kultur- og næringsliv til å prøve å gi noen svar på hvorfor det er så få med flerkulturell bakgrunn blant beslutningstakerne i kulturlivet, og hva man kan gjøre med det. Les også håndboken for godt styrearbeid, skrevet av Trond Bogsnes.

Styrende Mangfold ble startet av Otto Akos Meijer i 2010, med inspirasjon fra prosjektet Atana i Nederland, og har siden 2012 vært ledet av Hannah Wozene Kvam. Prosjektet har utviklet en kursmodell for personer som ønsker å påta seg styreverv eller andre lederfunksjoner i kulturlivet. Kursene, som har gått over to dager, har gitt nærmere 100 deltakere bedre innsikt i hvordan kulturfeltet er organisert, med fokus på kulturforvaltning, styreverv og styrets rolle.

Kursene har bidratt til å skape nettverk, både deltakerne imellom og gjennom samtaler og besøk ved kulturinstitusjoner som Nasjonalmuseet, Den Norske Opera & Ballett og Riksteateret. Styrende Mangfold har også formidlet styrekandidater til norske styrer og utvalg.


"Jeg håper dette gode tiltaket vil bli videreført slik at flere institusjoner kan få tilført ny styrekompetanse."

Ellen Horn

Teatersjef

Riksteateret


"I mine to år som foredragsholder for Styrende Mangfold har jeg møtt dyktige og engasjerte deltagere som norsk kulturliv trenger. Å satse på en større bredde i norsk kulturlivs styrer og ledelse er viktig for Norges fremtid som kulturnasjon."

Jan Grund

Professor

Høgskolen i Oslo og Akershus


"Selv for en virksomhet som DNO&B, der etnisk og kulturelt mangfold er en selvfølge grunnet våre kunstformers internasjonale egenart, skaper prosjektet en viktig påminnelse om nødvendigheten av og potensialet i en ledelsesrekruttering utenfor opptrukne sirkler."

Tom Remlov

Administrerende Direktør

Den Norske Opera & Ballett


"En av styrkene i prosjektet, er at det alltid har vært tydelig på at målet var videreutvikling, kartlegging og synliggjøring av tilgjengelige kompetanser, ikke kvotering av personer med flerkulturell bakgrunn."

Alessia Franquillo,

Markedssjef i Riksteatret

Tidligere kursdeltaker

År:

2010

Kategori:

Seminar

Dato:

flerårig,

Sted:

Oslo

Produsert av
TrAP
Tidligere prosjektledere
Hannah Wozene Kvam
Otto Akos Meijer
Foredragsholdere
Bente Guro Møller, Kulturdepartementet
Donatella De Paoli, BI
Kristian Meisingset, skribent
Jan Grund, HIOA
Elisabeth Morthen, Innovasjon Norge
Manuela Ramin-Osmundsen
Rhiannon Edwards, Musikkutstyrsordningen
Michelle Tisdel, Nasjonalbiblioteket
Lisa Cooper, Leadership Foundation
Anita Rathore, OMOD
Leonardo Doria, IMDI
Abdelali Bouabdillah, MOSAIC
Chi Ton, The Comedy Box
Loveleen R. Brenna, Seema A/S
Støttet av
Kulturrådet
Kulturdepartementet