TrAP

Styrende Mangfold

Year: 2010

Dato: flerårig,

Category: Seminar

Location: Oslo

Prosjektet retter seg mot beslutningstakerne i norsk kulturliv. Fra 2010-2014 jobbet vi for å styrke og synliggjøre styrekompetansen blant personer med flerkulturell bakgrunn, gjennom kursvirksomhet og nettverksbygging. Prosjektet ble avsluttet med en publikasjon om hvilke tiltak som trengs videre.

Les mer

Year: 2010

Dato: flerårig,

Category: Seminar

Location: Oslo

Produsert av

 • TrAP

Tidligere prosjektledere

 • Hannah Wozene Kvam
 • Otto Akos Meijer

Foredragsholdere

 • Bente Guro Møller, Kulturdepartementet
 • Donatella De Paoli, BI
 • Kristian Meisingset, skribent
 • Jan Grund, HIOA
 • Elisabeth Morthen, Innovasjon Norge
 • Manuela Ramin-Osmundsen
 • Rhiannon Edwards, Musikkutstyrsordningen
 • Michelle Tisdel, Nasjonalbiblioteket
 • Lisa Cooper, Leadership Foundation
 • Anita Rathore, OMOD
 • Leonardo Doria, IMDI
 • Abdelali Bouabdillah, MOSAIC
 • Chi Ton, The Comedy Box
 • Loveleen R. Brenna, Seema A/S

Støttet av

 • Kulturrådet
 • Kulturdepartementet

I "Mer makt til mangfoldet: En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet," har vi invitert direktører, politikere og forskere fra kultur- og næringsliv til å prøve å gi noen svar på hvorfor det er så få med flerkulturell bakgrunn blant beslutningstakerne i kulturlivet, og hva man kan gjøre med det. Les også håndboken for godt styrearbeid, skrevet av Trond Bogsnes.

Styrende Mangfold ble startet av Otto Akos Meijer i 2010, med inspirasjon fra prosjektet Atana i Nederland, og har siden 2012 vært ledet av Hannah Wozene Kvam. Prosjektet har utviklet en kursmodell for personer som ønsker å påta seg styreverv eller andre lederfunksjoner i kulturlivet. Kursene, som har gått over to dager, har gitt nærmere 100 deltakere bedre innsikt i hvordan kulturfeltet er organisert, med fokus på kulturforvaltning, styreverv og styrets rolle.

Kursene har bidratt til å skape nettverk, både deltakerne imellom og gjennom samtaler og besøk ved kulturinstitusjoner som Nasjonalmuseet, Den Norske Opera & Ballett og Riksteateret. Styrende Mangfold har også formidlet styrekandidater til norske styrer og utvalg.


"Jeg håper dette gode tiltaket vil bli videreført slik at flere institusjoner kan få tilført ny styrekompetanse."

Ellen Horn

Teatersjef

Riksteateret


"I mine to år som foredragsholder for Styrende Mangfold har jeg møtt dyktige og engasjerte deltagere som norsk kulturliv trenger. Å satse på en større bredde i norsk kulturlivs styrer og ledelse er viktig for Norges fremtid som kulturnasjon."

Jan Grund

Professor

Høgskolen i Oslo og Akershus


"Selv for en virksomhet som DNO&B, der etnisk og kulturelt mangfold er en selvfølge grunnet våre kunstformers internasjonale egenart, skaper prosjektet en viktig påminnelse om nødvendigheten av og potensialet i en ledelsesrekruttering utenfor opptrukne sirkler."

Tom Remlov

Administrerende Direktør

Den Norske Opera & Ballett


"En av styrkene i prosjektet, er at det alltid har vært tydelig på at målet var videreutvikling, kartlegging og synliggjøring av tilgjengelige kompetanser, ikke kvotering av personer med flerkulturell bakgrunn."

Alessia Franquillo,

Markedssjef i Riksteatret

Tidligere kursdeltaker

Year: 2010
Category: Seminar

Produsert av

 • TrAP

Tidligere prosjektledere

 • Hannah Wozene Kvam
 • Otto Akos Meijer

Foredragsholdere

 • Bente Guro Møller, Kulturdepartementet
 • Donatella De Paoli, BI
 • Kristian Meisingset, skribent
 • Jan Grund, HIOA
 • Elisabeth Morthen, Innovasjon Norge
 • Manuela Ramin-Osmundsen
 • Rhiannon Edwards, Musikkutstyrsordningen
 • Michelle Tisdel, Nasjonalbiblioteket
 • Lisa Cooper, Leadership Foundation
 • Anita Rathore, OMOD
 • Leonardo Doria, IMDI
 • Abdelali Bouabdillah, MOSAIC
 • Chi Ton, The Comedy Box
 • Loveleen R. Brenna, Seema A/S

Støttet av

 • Kulturrådet
 • Kulturdepartementet