Syngende i et utvida Norden

Runesanger, joik, stev, skaldestrofer og latviske dainas. Erling Kittelsen, Sinikka Langeland, Juris Strenga, Inga Juusu, Agnes Buen Garnås, Javid Afsari Rad og Trygve Seim var medvirkende i det litterære og musikalske verket Syngende i Et Utvida Norden.

06.03.2015

Tekstene presentert i utvalg er fra vår egen nordiske poetiske tradisjon, hentet fra skalden Brage Gamle, de finsk-urgriske runesangene og de latviske dainas. Dette hører med til de eldste litterære tekstene vi kjenner i et vidt nordisk felt og er blitt tillagt vekt som grunnsteiner for vår regionale kulturelle identitet. I tillegg kommer eksempel fra stevtradisjon og samisk joik.

Forestillingen ønsker å utfordre det nordiske enhetsbildet og fri tekstene fra sine fastlåste fortolkninger, til en samtidig forståelse av vår klassiske poesi. Like lite som at disse tekstene i dag rettferdiggjør en unik nordisk kulturell identitet, kan en si at de oppstod i et etnisk og kulturelt homogent samfunn.

Det har gjennomgående blitt hevdet at i den grad samisk mytologi har minnet om det klassisk nordiske, så skyldes det senere lån fra det nordiske. I finsk-urgrisk diktning har derimot det samiske alltid hatt en dimensjon, som en referanse for det som er «nordover i verden». Det er lite belegg for å kunne påstå annet enn at påvirkning skal kunne ha gått begge veier. Tekstvalg og musikalsk presentasjon vil dermed bli lagt for også å åpne en kanal nordover, til det samiske.

De finske runesanger og latviske dainas faller også lett på utsiden av den nordiske mythos, sett fra Norge. Står vårt unike opphav på «leirføtter», både i forhold til hvor det kommer fra og hva det betyr? Det bør også være åpent å tenke seg at tilsvarende forbindelseslinjer har eksistert i andre himmelretninger enn kun den mot nord.

Musikken er tenkt i motvekt til det klassisk litterære, hvor tre av musikerne gjennom sin bakgrunn setter tekstene inn i en folketradisjon, for samtidig å sette folkelige uttrykk som runesanger, stev og joik inn i en litterær kontekst. Les mer om tekstene, programmet og deltakerne.

Forestillingen med norsk tittel hadde urpremiere på Bjørnsonfestivalen i Molde i 2007. Den ble fremført på Victoria Nasjonal Jazzscene i Oslo, 21. september 2008 i samarbeid med Riksscenen, og oppført på den tradisjonstunge XXX Festiwal Muzyki Inspirowanej Folklorem i Gdansk i Polen 29. juli 2010, under tittelen Songs of an Extended North.

"En poet, en skuespiller og fem musikere skapte en forestilling som krysset alle grenser både musikalsk, litterært, språklig og dramatisk. [...] Publikum ble sittende og måpe i vantro fascinasjon. [...] Dette må bare ses!"

Fredrik Wandrup

Dagbladet, 2007


Foto: Aina Rezulak

År:

2007

Kategori:

Scenekunst

Dato:

31. aug 2007 - 30. jul 2010

Sted:

Utvidet Norden

Produsert av
Du Store Verden!