PUBspa - Korridorukene

PubSpa var første av flere planlagte samarbeid mellom TrAP og KHiO rundt kunstens rolle i samfunnsaktuelle spørsmål. Prosjektet fokuserte på prosessen og resultatet av kunstneriske intervensjoner i det offentlige rom.

22.10.2015

PubSpa har målsetning om å engasjere høgskolens studenter og unge kunstnere i samfunnsaktuelle spørsmål, med særlig vekt på et Norge i endring hvor migrasjon over tid har bidratt til å endre demografi og forståelsen av hva det er å være norsk og hva det vil si å komme til Norge som utlending, asylsøker eller flyktning.

Korridorukene er et tidsrom i skoleåret hvor studentene følger alternative kurs. Dette prosjektet samlet 13 bachelor- og masterstudenter og flere av skolens ansatte til en kreativ prosess over to uker, på tvers av skolens avdelinger. Workshopen ble ledet av professor ved KHiO, Theodor Barth. Prosjektet introduserte tre deltemaer med utgangspunkt i arbeidet til tre andreårs MA-studenter ved skolen; Båtflyktinger, ledet av Kebreab Demeke, Flyktningene som del i vårt eget samfunn, ledet av Maria Skeie, og som motsetning, Kjedsomheten, ledet av Isak Wisløf. Hvordan tas disse temaene opp i den norske offentligheten? Og hvordan tar de plass i det offentlige rom? MA-student Vibeke Frost Andersen fikk i oppdrag å skape et fjerde rom, der de ulike temaene møtes.

Gruppene valgte seg en plass i skolens korridorer og fellesarealer for å lage og vise arbeidet sitt. Ved å bruke Kunsthøgskolens offentlige rom som arbeidsplass og utstillingsområde ville vi gjøre prosessen åpen for besøkende, og oppfordre studentene til å bruke rommets muligheter og begrensninger. Torsdag 5. november ble arbeidene presentert i en åpen omvisning med inviterte gjester.

År:

2015

Kategori:

Visuell kunst

Dato:

26. okt - 7. nov

Sted:

Oslo

Produsert av
TrAP
KHiO
Flyer
Theodor Barth
Foto
Bianca Emilia