Not Just Ink on Paper

I sin første solo-utstillingen i Norge tar kunstner Rami Abu Al-Hayja utgangspunkt i sin palestinske bakgrunn for å stille oss universelle spørsmål, skrevet i lys og mørke.

06.03.2015

Utstillingen tar utgangspunkt i den palestinske diasporaen og historiene og drømmene som har fulgt det palestinske folket siden det ottomanske rikets fall i 1923. Dette er en diaspora som ble intensifiert under den britiske mandatsperioden under første halvdelen av 1900-tallet, for til slutt å bli akutt i sammenheng med etableringen av staten Israel i 1948. I Kunstforeningen vises fire tekstbaserte verk; tre glass-skulpturer og en installasjon. Ultrafiolette arabiske ord lyser opp de mørkelagte salene, ord som øst, vest, fred og salam (vær hilset) preger det ene verket, i et annet verk leser vi nakba, det arabiske ordet for katastrofe, nedfelt i lag på lag av glassflater.

En tilskuer som ser etter en bestemt politisk ytring kan bli skuffet. Rami Abu Al-Hayjas arbeid og kunstneriske tilnærming er subtil. I stedet er hans verk basert på kulturelle refleksjoner filtrert gjennom personlige observasjoner. Abu Al-Hayja har ingen svar å komme med. Han kan bare stille de spørsmål vi alle nå og da må stille oss. Hva innebærer det å være menneske i en verden der det onde og det gode alltid eksisterer side ved side og nært forbundet i hverandre?

Rami Abu Al-Hayja er palestiner, født og oppvokst i Jordan, og har studert i Baghdad og Trondheim. Al-Hayjas multifaseterte kulturelle bakgrunn fungerer som et fundament for hans kunst. Etter å ha fullført sin Bachelor i Fine Art på Universitetet i Baghdad, Irak, i 1997, stilte han ut sine arbeid i Amman, Ramallah, Helsinki og Baghdad før han startet på en Master i kunst på Trondheim Kunstakademi, hvor han var ferdig utdannet i 2006. Dette er Rami Abu Al-Hayjas første separatutstilling i Oslo.

Det er produsert en katalog med tekster av kunstneren og av professorene Maaretta Jaukkuri og Kristin Bergaust. Den er tilgjengelig ved henvendelse til TrAP.

Foto: Vegard Kleven og Janne Lindgren

År:

2010

Kategori:

Visuell kunst

Dato:

17. januar-7. februar 2010

Sted:

Oslo

Produsert av
Du Store Verden!
Samarbeidspartner
Oslo Kunstforening
Støttet av
Norsk kulturråd