Nøkkel til byen

Nøkkel til byen er TrAPs flerårige prosjekt der målet er å presentere ulike muligheter i kulturlivet for unge mellom 16 og 25 år.

03.01.2023

I prosjektet Nøkkel til byen ønsker vi å nå ut til de som har en distanse til kulturlivet, men også å berike institusjonene. Målet er å få flere unge med flerkulturell bakgrunn inn i kulturyrkene og da må vi åpne dørene og vise veiene. Ungdommer settes i kontakt med kunst- og kulturinstitusjoner og møtene skal lede til kreative prosjekter og praksisplasser i institusjonene. Dette skal føre til et mer representativt og mangfoldig kulturliv i fremtiden.

Vi jobber geografisk ved å møte ungdom der de selv er, hovedsakelig bydeler i Oslo øst, men også andre steder i landet. Vi lager samarbeid som tilbyr tidfestet jobb til ungdom mellom 16-25. Jobbene er ment å inspirere og løfte fram ungdommenes stemmer innad i institusjoner. Arbeidet er lønnet og ungdommene skal kunne gå ut døren med attest og forhåpentligvis inspirasjon til å utforske mulighetene innenfor kunst- og kulturlivet.

For mer informasjon, ta kontakt med Amina Sahan på amina@trap.no

Sted:

Oslo og Akershus

Produsent
TrAP
Relaterte prosjekter