Nøkkel til byen

Nøkkel til byen er et av TrAPs langsiktige initiativ der målet er å presentere ulike muligheter i kunst- og kulturlivet for unge mellom 16 og 25 år.

03.01.2023

Å ha en distanse til kulturlivet trenger ikke å bety at man mangler en interesse for kunst og kultur, men at man gjerne ikke vet hvilke muligheter eller veier som eksisterer der ute. Ved å tilby ulike jobber, kan man åpne døren til en rekke av byens kunst- og kulturinstitusjoner som fra utsiden kan virke lukket for de som ikke har noe forhold til dem.

Prosjektet har som mål å ikke bare synliggjøre hvilke veier og muligheter som eksisterer der ute, men også knytte folk sammen på kryss og tvers. Det er med andre ord ikke bare fokus på økt deltakelse, men kan også være med på å bidra til en dypere forståelse av hva kunst- og kultur betyr for vårt samfunn, og da trenger man en god miks av folk med ulik kunnskap og bakgrunner.

Gjennom varierte samarbeid har målet vært å etablere en gjensidig tilknytning mellom unge mennesker og utvalgte kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo.

På våre kanaler kan du finne eksempler på tidligere samarbeid, men også nye utlysninger dersom du tenker deg at du kan være interessert:

Følg med på @nokkeltilbyen, men også @trapnorway for andre oppdateringer og nyheter!

Vi lager samarbeid som tilbyr tidfestet jobb til ungdom mellom 16-25 år. Jobbene er ment til å inspirere og løfte fram ungdommene stemmer innad i institusjonene, men også til gjengjeld berike institusjonene. Arbeidet er også lønnet og ungdommene skal kunne gå ut døren med attest og forhåpentligvis inspirasjon til å utforske mulighetene innenfor kunst- og kulturlivet. Prosjektleder er Amina Sahan.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker man?

Utlysninger deles på våre kanaler, i første omgang skjer dette via @nokkeltilbyen på Instagram. Der pleier det å legges ut poster hvor man kan søke på utlysningen via en lenke i bioen.

Hvilke krav stilles det? / Må man ha erfaring?

Man trenger ikke å ha tidligere erfaring, jobbene varierer – det nærmeste man kommer krav er at man har lyst og ønske, det vil si et åpent sinn, er nysgjerrig og engasjert.

Må man ta fri fra skolen?

Nei, jobbene vi utlyser er lagt opp slik at det fint kan kombineres med skole.

Får man betalt?

Arbeidet er lønnet, og man får også attest i ettertid.

For mer informasjon, ta kontakt med Amina Sahan på amina@trap.no

Sted:

Oslo og Akershus

Produsent
TrAP
Relaterte prosjekter