Synliggjør mulighetene

Det handler ikke om at unge mennesker mangler interesse for kunst og kultur, men at de ikke vet om mulighetene.

14.06.2019

Nøkkel til byen er et prosjekt som er med på å nå TrAP sitt mål om et representativt og mangfoldig kulturliv i fremtiden. Måten dette gjøres på er gjennom å nå ut til de unge og sette dem i kontakt med kunst- og kulturinstitusjoner. Ungdommene blir også ansatt hos de ulike institusjonene i en avgrenset periode.

I år deltar 18 ungdommer i prosjektet og produsent Amina Sahan mener at de unge ikke bare får et innblikk i hvordan det er å jobbe i kulturbransjen, men at det også åpner opp forståelsen av hva kunst- og kulturliv er.

– Mange ungdommer tenker bare «kunstner» når man snakker om kunst og kultur. Men gjennom dette prosjektet får de både jobberfaring og en smakebit på noe som de kanskje ikke kjente til fra før.

Sahan legger til at de ønsker å nå ut til alle ungdommer, ikke bare de som allerede definerer seg selv om kunstneriske og kreative, men også de som er litt nysgjerrige.

– Kanskje skaper vi også en ny interesse, men ofte handler det ikke om at det mangler en interesse for kunst og kultur, men at ungdommene ikke vet om mulighetene, da må vi synliggjøre disse. Når de unge møter for eksempel Nasjonalmuseet og får vite at de kan jobbe med foto og digitalt arbeid, innser de at dette kan de være interessert i, de tenker "oi, dette er reellt, dette kan jeg gjøre".

Det kan bidra til at ungdommene tør å satse mer på kulturlivet senere, mener Sahan, noe som igjen vil føre til et mer mangfoldig og representativt kulturliv.

– Ungdommer som vokser opp i Norge med foreldre med flerkulturell bakgrunn, de er norske, men de er norske med en mangfoldskompetanse, som gjør at de er veldig ressurssterke bare på bakgrunn av det. Jeg mener det er veldig verdifullt og at man trenger det.

Åtte representanter fra kulturbransjen er med på Nøkkel til byen, og skal ta imot ungdommer i en arbeidsperiode på ca. 1-2 uker. Noen av ungdommene har allerede fullført sin arbeidsperiode og en av dem er 15 år gamle Mathilde som jobbet som backstageansvarlig under Musikkfest Oslo.

– Å jobbe med festival har jeg ikke hørt så mye om før, for det er jo ikke sånn man hører om når man snakker om jobb. Så jeg synes det er gøy at vi får muligheten til å prøve ut sånne ting.

Hun er usikker på hva hun vil da hun blir voksen, men synes det kunne vært gøy å jobbe med å arrangere musikkfestivaler.

Sammen med Mathilde jobbet også 16 år gamle Tidjan, som sosiale medier-ansvarlig. I likhet med Mathilde er han veldig musikkinteressert.

– Musikk er noe jeg har likt siden jeg var liten. Det er noe jeg tenker å jobbe videre med, liksom, så jeg synes det er en bra mulighet for meg å bli kjent med denne kulturen.

Ungdommene som deltar i prosjektet får relevant arbeidserfaring, lønn og en attest. Men det er ikke bare ungdommene som får noe ut av dette samarbeidet.

– At institusjonene får jobbe med ungdom, og ungdom med flerkulturell bakgrunn, tror jeg er en veldig stor berikelse for dem.

Amina Sahan mener at institusjonene kan sitte igjen med informasjon som de kanskje ikke hadde fra før, og at ungdommene kommer med innovative innspill til hvordan ting kan gjøres.

– De unge vet også hvordan de skal nå ut til folk som dem, andre unge med flerkulturell bakgrunn.

Sahan synes det er spennende å se ungdommene gå ut i jobb, ikke minst å se at det TrAP og Nøkkel til byen ønsker med prosjektet, faktisk skjer.

– Det virker som institusjonene er veldig gira på samarbeidene og har fått gode inntrykk av de unge. Også er det gøy med tilbakemeldingene fra ungdommene om at de kan tenke seg å jobbe videre med noen lignende senere og slik. Det er jo akkurat det vi ønsker!

År:

2019

Sted:

Oslo

Samarbeidspartnere
Nasjonalmuseet
Ultimafestivalen
Musikkfest Oslo/Pacha Productions
Kunstnernes Hus
Oslo Filharmonien
Interkulturelt Museum
Det Norske Teatret
Unge Kunstneres Samfund
Relaterte prosjekter