Mer makt til mangfoldet, publikasjon

Prosjektet Styrende Mangfold (2010-2014) rettet seg mot beslutningstakerne i norsk kulturliv, og jobbet for å styrke og synliggjøre styrekompetansen blant personer med flerkulturell bakgrunn, gjennom kursvirksomhet og nettverksbygging. Prosjektet ble avsluttet med en denne rapporten, som beskriver hvilke tiltak som trengs videre.

År:

2014

Kategori:

Bok

Ansvarlig redaktør
Jinn-Merethe Jansen
Utgiver
TrAP
Redaktør
Katharina Dale Håkonsen