innSYN=INNsikt

Kunstneren Vibeke Jensen ønsker med prosjektet innSYN=INNsikt å gå i dialog med Oslos flerkulturelle befolkning, gjennom en utstilling og flere installasjoner i det offentlige rom. Prosjektet handler om språk og utenforskap.

06.03.2015

Prosjektet tar utgangspunkt i språkbruk rundt temaet migrasjon, og søker å forhandle språkbarrierer og formidle innsikt i hvordan språket blir brukt til å definere posisjoner og holdninger. innSYN=INNsikt utfordrer publikum til å tenke over etablerte begreper og delta aktivt i å debattere og revurdere fordommer tilknyttet migrasjon. Kunnskap og åpenhet er viktige faktorer som påvirker våre holdninger til hverandre. Like viktig er møter og debatt i det offentlige rom hvor vi kan kommunisere og utveksle meninger med fremmede. innSYN = INNsikt besto av en utstilling på Oslo Museum, et nettsted og flere urbane intervensjoner i Oslo sentrum, der publikum ble utfordret til å ta stilling til egen posisjon, adgang til og identitet i det offentlige rom.

Det norske bybildet har forandret seg drastisk de siste årene. Elektronisk overvåkning, mobile nettverk, globalisering, kulturelt mangfold, subkulturer og minoriteter betegner noen av de nye utfordringene. innSYN = INNsikt søker å belyse problemstillinger rundt migrasjon og begrepsapparatet slik det benyttes av massemedia, lov- og maktinstitusjoner til å beskrive og klassifisere mennesker og sosiale prosesser. Språket former vårt forhold til byen, dens offentlige rom og menneskene som ferdes der. Hvordan vi bruker språk til lovgivning, sosial differensiering og klassifisering speiler menneskesyn, identitet og interesser. Språk definerer posisjonering på innsiden eller utsiden, og påvirker hvordan loven ser på oss og hvordan vi ser på oss selv og hverandre, hvordan og hva vi frykter, fordømmer og dømmer. Ved å granske vår språkbruk søker innSYN = INNsikt å synliggjøre usynlige strukturer, konfrontere fordommer og stimulere til selvrefleksjon.

Innsyn refererer til publikums rett til innsyn i offentlige og juridiske dokumenter. Dette gjelder også arkivmateriale og sensitiv informasjon forbundet med lov og rett, opphav og historie tilknyttet migrasjon. Transparens er utgangspunkt for et deltagende demokrati, men byråkrati og regelverk rundt innsyn er ofte komplisert og vanskelig å gjennomtrenge.

Innsikt refererer til kunnskap, forståelse og kjennskap. Mediasamfunnets underholdende tabloidformat påvirker folkeopinionen uten nødvendigvis å tilføre innsikt. Likhetstegnet har autoritet ved å referere til matematisk eksakthet, og gjør tittelen til en tankevekkende påstand.

NORSK=OTHER er en installasjon som ble vist i Galleri IKM ved Oslo Museum. Foruten ID-CHECK, en live videoprojeksjon av et digitalt spørreskjema publikum måtte fylle ut, besto utstillingen av to romlige og skulpturelle installasjoner. En av disse ble utarbeidet i samarbeid med elever fra Sogn og Stovner videregående skoler.

To Ekvivalens Skjold ble plassert i strategiske byrom på Majorstua og Grønland. Analogien til skjold refererer til hvordan klassifisering av mennesker ofte brukes for å skape avstand og definere forskjellighet og til beskyttelse mot dem vi frykter. De to metallskjoldene er utstyrt med interaktive LED-skilt, der forbipasserende kan bidra med egne ekvivalens-begreper som beskriver dem selv og andre. Ved å sende en SMS med JEG="?" og DU="?" til 2012 kan publikum foreslå ekvivalenser som umiddelbart blir del av skjoldenes løpetekst.

Ekvivalenser er tekstanimasjoner som infiltrerer byens digitale reklametavler. De ble plassert ved Byporten, ved Oslo S, ved Nationaltheateret stasjon og i resepsjonen til IMDi i Tollbugata.

Prosjektets nettsted insight.no.com skapte et forum for debatt om prosjektets tematikk, en voksende database W(ord)=BANK med ekvivalenser, spørreskjemaet ID=CHECK, bakgrunnsmateriale og fortløpende dokumentasjon av prosjektet. En gratisavis supplerer prosjektets nettside og bidrar til at prosjektet når ut til flere.

Utstillingsåpningen var 4. november kl. 18 ved spor 11 på Oslo S, med vandring via Grønland Torg til Galleri IKM.

Mer informasjon om prosjektet.

År:

2010

Kategori:

Visuell kunst

Dato:

5. november-19. desember 2010

Sted:

Oslo

Produsert av
Du Store Verden!
Samarbeidspartnere
Oslo Museum /
Interkulturelt Museum (IKM)
Kulturbyrået Mesén
Støttet av
Norsk kulturråd
Oslo Kommune
Kunst i det Offentlige Rom (KORO)
Kunnskapsdepartementet