Form in Motion

Et eksperimentelt prosjekt som skal vekke interessen for kunst blant ungdommer.

25.02.2022

- Det har vært helt nytt for meg og rett og slett øyeåpnende hvor mange muligheter man faktisk har digitalt!

Det forteller Tibet Minh Le som er en av ungdommene som har deltatt i det nordiske prosjektet Form in Motion. Prosjektet er et samarbeid mellom TrAP, Katrineholm kommune i Sverige og Nordens Hus og Migrationsverket i Torshavn på Færøyene.

Målet med prosjektet er å skape interesse for kunst blant unge som har liten eller ingen erfaring med kunst, og begrensede muligheter til å nærme seg samtidskunst. En annen viktig del av prosjektet er å eksperimentere med formen for kunstutstillinger.

Og mandag 7. mars kl. 18.00 kan man altså få oppleve resultatet av dette prosjektet, nemlig en utstilling i krypten på Jakobskirken, med kunstnerne Den Luca og Magnus Andreas Hagen Olsen i samarbeid med deltakerne Tibet Minh Le, Buster George Ghosh Maisey, Wojciech Andrzej og Maya Bournane.

Norge, Sverige og Færøyene

I hvert land har profesjonelle kunstnere jobbet med én til fem ungdommer for å lage kunstverk.

Form in Motion er et prosjekt som skal resultere i tre parallelle og interaktive kunstutstillinger i de tre samarbeidslandene i 2022. Utstillingen består av ni verk, der verten for hver utstilling har originalverkene, mens de to andre har 3D-printede kopier av samme verk. På denne måten foregår utstillingen samtidig på tre forskjellige steder, bundet sammen av kontinuerlig video-strømming. De ulike verkene har blitt utviklet og laget i kreative verksteder som en del av prosjektet.

Gustav Person, kunstdirektør ved Kulturforvaltningen i Katrineholm kommune forteller at prosjektet er et enkelt større kunstnerisk eksperiment der kommunikasjon, erfaringsutveksling og kreativitet er viktige stikkord.

- Ingen går inn i prosjektet som ekspert i alle ledd. Alle kunstnere og unge som deltar må være lydhøre og åpne for å lære av hverandre.

Kunstnerne Den Luca og Magnus Andreas Hagen Olsen sier selv at en sentral del av prosjektet har vært samtaler rundt konstruksjon av bilder, oversettelser av informasjon og påvirkning.

- Vi har arbeidet med en fantastisk gruppe unge voksne med interessante refleksjoner rundt hvordan digitale verktøy vi bruker i det daglige er med på å forme vårt syn på oss selv og verden rundt oss. Samtalene våre har påvirket kunstverkene vi har utformet sammen.

Form in Motion fikk finansiering som en av kun fire tildelinger fra Nordisk kulturkontakt, høsten 2020.År:

2021, 2022

Kategori:

Visuell kunst

Sted:

Oslo