Form in Motion

Et eksperimentelt prosjekt som skal vekke interessen for kunst blant ungdommer.

25.02.2022

- Det har vært helt nytt for meg og rett og slett øyeåpnende hvor mange muligheter man faktisk har digitalt, forteller Tibet Minh Le. Hun er en av ungdommene som har deltatt i det nordiske prosjektet Form in Motion.

Prosjektet er et samarbeid mellom TrAP, Katrineholm kommune i Sverige og Nordens Hus og Migrationsverket i Torshavn på Færøyene. Målet med prosjektet er å skape interesse for kunst blant unge som har liten eller ingen erfaring med kunst, og begrensede muligheter til å nærme seg samtidskunst. En annen viktig del av prosjektet er å eksperimentere med formen for kunstutstillinger.

Og mandag 7. mars kl. 18.00 kan man altså endelig få oppleve resultatet av dette prosjektet, nemlig en utstilling i krypten på Jakobskirken, med kunstnerne Den Luca og Magnus Andreas Hagen Olsen i samarbeid med Tibet Minh Le og de tre andre ungdommene Buster George Ghosh Maisey, Wojciech Andrzej og Maya Bournane.

- Vi lærte raskt om 3D skanning og litt om programmene som man kan bruke. Alt jeg kan si er at jeg er utrolig spent på hva mer kurset har og tilby, og jeg gleder meg, fortalte Tibet med stor entusiasme da prosjektet pågikk.

Norge, Sverige og Færøyene

I hvert land har profesjonelle kunstnere jobbet med én til fem ungdommer for å lage kunstverk.

Form in Motion er et prosjekt som skal resultere i tre parallelle og interaktive kunstutstillinger i de tre samarbeidslandene i 2022. Utstillingen består av ni verk, der verten for hver utstilling har originalverkene, mens de to andre har 3D-printede kopier av samme verk. På denne måten foregår utstillingen samtidig på tre forskjellige steder, bundet sammen av kontinuerlig video-strømming. De ulike verkene har blitt utviklet og laget i kreative verksteder som en del av prosjektet.

Gustav Person, kunstdirektør ved Kulturforvaltningen i Katrineholm kommune forteller at prosjektet er et enkelt større kunstnerisk eksperiment der kommunikasjon, erfaringsutveksling og kreativitet er viktige stikkord.

- Ingen går inn i prosjektet som ekspert i alle ledd. Alle kunstnere og unge som deltar må være lydhøre og åpne for å lære av hverandre.

Det vært språklige og avstandsmessige utfordringer ved at alt gjennomføres parallelt og sammen med grupper på tre ulike steder i tre ulike land. Da har det vært viktig, som Person sier; å prøve å opprettholde tanken om at vi faktisk eksperimenterer når vi lager arbeider.

Kunstnerne Den Luca og Magnus Andreas Hagen Olsen sier selv at en sentral del av prosjektet har vært samtaler rundt konstruksjon av bilder, oversettelser av informasjon og påvirkning, og at dette har påvirket kunstverkene de har utformet sammen.

- Vi har arbeidet med en fantastisk gruppe unge voksne med interessante refleksjoner rundt hvordan digitale verktøy vi bruker i det daglige er med på å forme vårt syn på oss selv og verden rundt oss.

Form in Motion fikk finansiering som en av kun fire tildelinger fra Nordisk kulturkontakt, høsten 2020.

År:

2021, 2022

Kategori:

Visual Art