10 undersøkelser: Frihet i praksis

Andre utgave av 10 Undersøkelser ser nærmere på tabuer, humor og andre potensielle frihetskonflikter i et flerkulturelt samfunn.

29.06.2017

TrAPs nye publikasjonsserie 10 undersøkelser skal utføre analytiske undersøkelser av omstridte begreper i et kulturelt mangfoldig samfunn, med utgangspunkt i folks levde erfaringer. Last ned avisa her.

Et bredt spekter av bidragsytere og utgavens gjesteredaktør Hatem Ben Mansour undersøker temaet "frihet" fra ulike innfallsvinkler, i all hovedsak hvordan dette oppleves i praksis. Bidragsytere og intervjuobjekter i denne utgaven er designeren Tone Bjerkaas, artistene Nicolas "Nico D" Holter, Brian "B Flow" Bwembya, tekstkunstner Ksenia Askenova, kunstner (og utgavens redaksjonssekretær) Kjetil Kristensen, billedkunstner Ahmed Umar, tegner og illustratør Araiz Mesanzas, avistegner Siri Dokken, kunstneren Geir Backe Altern og den anonyme graffitikunstneren bak prosjektet "I Love Sluts".

Offisiell lansering var på Melahuset, Oslo, 21. juni 2017.

År:

2017

Kategori:

Bok, Litteratur

Gjesteredaktør
Hatem Ben Mansour
Ansvarlig redaktør
Hilde Maisey
Design
João Doria
Utgiver
TrAP
Foto
Ahmed Umar