TrAP

Ny rapport kartlegger erfaringer fra mangfold i Norden

Year: 2018

Category: Organisasjon

Location: Norden

Sammen med samarbeidspartnerne våre i Nordisk Forum for Interkultur presenterer TrAP en ny nordisk rapport som kartlegger erfaringer fra mangfold og inkludering i kulturlivet fra 1995 til i dag.

Les mer

Year: 2018

Category: Organisasjon

Location: Norden

Nordisk Forum for Interkultur:

 • TrAP
 • CKI
 • Intercult
 • Interkultur - Drammen kommune

Støttet av

 • Norsk kulturråd

Foto

 • Kulturrådet

Nordisk Forum for Interkultur (NFI) er et nettverk av nordiske organiasjoner som arbeider for økt mangfold i kulturlivet. Det består, i tillegg til TrAP, av Interkultur Drammen, danske Center for Kunst & Interkultur (CKI) og svenske Intercult. Rapporten «Plads i kulturen - betragtninger fra et mangfoldigt kunst- og kulturliv i Norden» er del av Kulturrådets prosjekt «Inkluderende kulturliv i Norden», og er en kartlegging av nordiske erfaringer fra 1995 til 2018.

- Denne publikasjonen kan sees på som et vitnemål om det store arbeidet som er gjort på mangfold og inkludering i Norden, samtidig kan den brukes som verktøy i arbeidet med inkluderingsprosjekter i kulturlivet, sier Silje Eikemo Sande til Kulturrådet i forbindelse med lanseringen. Eikemo Sande har fungert som sekretær for arbeidet med rapporten gjennom sin rolle som prosjektleder for Inkluderende kulturliv i Norden.

Målet med rapporten er å presentere et samlet overblikk over nordiske rapporter, politikk og praksis knyttet til mangfold og inkludering i kulturlivet i Norden fra 1995 fram til idag. Rapporten inneholder derfor en omfattende bibliografi over tidligere publiserte rapporter, etterfulgt av en lang liste med sammenfattede presentasjoner av eksisterende kunstprosjekter og initiativer, som bidrar til et inkluderende kulturliv i et nordisk, europeisk og internasjonalt perspektiv. Avslutningsvis vier rapporten plass til en kort analyse av kulturpolitikken i Danmark, Sverige og Norge, og en liste over nordiske kultursamarbeid som handler om mangfold og inkludering.

På bildet: Nordisk Forum for Interkultur med Silje Eikemo Sande, Kulturrådet; Kaja Jorem, leder i Interkultur; Iwona Preis, leder i Intercult; Niels Righoldt, direktør for CKI og Hilde Maisey, daglig leder i TrAP.

Year: 2018
Category: Organisasjon

Nordisk Forum for Interkultur:

 • TrAP
 • CKI
 • Intercult
 • Interkultur - Drammen kommune

Støttet av

 • Norsk kulturråd

Foto

 • Kulturrådet