TrAP

Lys i bevegelse

Year: 2017

Dato: 19. - 22. oktober

Category: Visuell kunst

Location: Harstad

Venue: Arctic Moving Image Film Festival

Les mer

Year: 2017

Dato: 19. - 22. oktober

Category: Visuell kunst

Location: Harstad

Venue: Arctic Moving Image Film Festival

Bilde

  • Helene Eggen : 'Dark Sun'

Kunstnere

  • Martin Slaatto
  • Michel Pavlou

Kurator

  • Brynjar Bjerkem

Kunstnerne Michel Pavlou og Martin Slaatto koordinerte et program ute i Harstads byrom under Arctic Moving Image & Film Festival 2017. Programmet inneholdt videoprojeksjoner og performance, og hadde et overordnet tema om mennesker på vandring. Prosjektet er en videreføring av det arbeidet de samme kunstnerne gjorde for TrAP under Dobry trh i Bratislava desember 2016. 

Year: 2017
Category: Visuell kunst

Bilde

  • Helene Eggen : 'Dark Sun'

Kunstnere

  • Martin Slaatto
  • Michel Pavlou

Kurator

  • Brynjar Bjerkem