Her og der - et mentorprogram

- Mangfold bør være en selvfølgelighet også i kunstlivet, sier Marie Skeie og Motaz Al Habbash som står bak Her og der.

13.02.2020

Her og der er et mentorprogram hvor nyankomne kunstnere i Norge kobles opp med etablerte kunstnere. Disse blir fungerende som mentorer for de kunstnerne som kan ha nytte av å bli guidet gjennom kunstlivet i Norge. De nyankomne kunstnerne får bli kjent med hvordan bransjen fungerer og de får etablere relevante nettverk.

Bak ideen står Marie Skeie og Motaz Al Habbash. Dette er kunstnere som vet hvor vanskelig det kan være å etablere seg i et nytt land og som bruker egen erfaring fra Palestina, Japan, Norge og Brasil. De vet hvor utfordrende det kan være å komme i kontakt med andre kunstnere i Norge og å finne ut hvilke muligheter som finnes.

Marie og Motaz illustrert av Lucia Fiorani

- Vi startet dette fordi vi savnet et miljø med kunstnere der man kan dele erfaringer og snakke om utfordringer. Kanskje kunstfeltet kan bli litt åpnere og gi rom for mer mangfold, sier Skeie og Habbash.

De møter mange kunstnere som er nye i Norge og som etablerer seg for første gang i et land hvor alt er nytt. Skeie og Habbash ønsker å skape et rom der kunstnerne kan bli sett, ikke minst at de kobles til det norske kunstmiljøet. Målet er å skape nye samarbeid, at også kunstmiljøet i Norge blir kjent med nye kunstnerskap, og å gjøre kunstfeltet mer tilgjengelig og åpent.

- Kunstlivet i Norge trenger disse kunstnerne, fordi de er dyktige, profesjonelle kunstnere. Mangfold bør være en selvfølgelighet også i kunstlivet og vi trenger å bli utfordret på ulike måter å se verden på, avslutter Skeie og Habbash.

År:

2019

Kategori:

Nettverk