Head, Hand, Eye | Utstillingsåpning

Hanni Kamaly blander historie og fiksjon for å belyse hvordan avkapping av kroppsdeler var del av de europeiske kolonimaktenes maktsymbolikk. Hun ser nærmere på hvordan samfunnet fortsatt er preget av en rasistisk praksis

18.11.2019

Menneskekroppen er sentral i Hanni Kamalys kunstnerskap. I videoarbeidet “Head, Hand, Eye” synliggjøres måten makt alltid har vært brukt for å kontrollere og avmenneskeliggjøre “de andre” sine kropper, som del av en koloniseringsprosess.

Tittelen på verket refererer til avkapping av kroppsdeler satt i system av de europeiske kolonimaktene, og hvordan kroppsdelene ble tatt i beslag som symbolske gjenstander på makt og som studieobjekter på europeiske museer.

Danseren Luanda Carneiro Jacoel deltar med et utdrag fra sin forestilling “Kalunga” under utstillingsåpningen.

“Head, Hand, Eye” står i tematisk sammenheng med Santiago Mostyns videoarbeid “Citizen”.

Hanni Kamaly er utdannet fra Universitetet i Bergen, Fakultet for Kunst og Design og Kunsthögskolan i Malmö (MFA).

I samarbeid med Oslo Museum.

År:

2019

Kategori:

Organisasjon, Visuell kunst

Dato:

05.12.19

Sted:

Oslo