Dialogmøte: Hvordan kan vi best påvirke?

TrAP og Norske Kunstforeninger inviterte til dialogmøte for å snakke om hvordan vi kan få større gjennomslagskraft i politikken, i media og hos publikum.

12.02.2015

Som kunst- og kulturaktører ønsker vi å påvirke samfunnet vi lever i. For små organisasjoner og institusjoner, uavhengige produsenter og kunstnere handler det også om å overleve. Hvilke muligheter har vi til å oppnå innflytelse? 19. mars kl.14.00-17.00 inviterte vi til samtaler og foredrag på Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram. Se video fra første del av møtet under, eller klikk på linkene i programmet.

Program:
14.00 Innledning: Hvordan styrke sin posisjon? (video)
ved Rikke Komissar, direktør for Akershus Kunstsenter


14.20 Samtale: Kunst og innflytelse i media (video)
Per Kvist i samtale med kulturredaktør i BT, Hilde Sandvik. Kan vi få en offentlig debatt på kunstens egne premisser? Er det mulig? Og er det ønskelig?

15.20 Foredrag: Samarbeid med publikum og lokalsamfunnet (video)
ved Refka Kovac, Interkultur, Drammen Kommune.

16.00 Foredrag: Få politisk innflytelse (video)
ved kunstner Hilde Maisey. Last ned presentasjonen

16.40 Panel: Per Kvist, Hilde Maisey og Refka Kovac i samtale med Rikke Komissar. På hvilken måte er innflytelse annerledes i dag enn før? Hva kan vi forvente fremover?

Om innlederne:

Hilde Maisey er en norsk kunster og politiker. I sitt prosjekt "Håndbok for politisk innflytelse", et bidrag til grunnlovsjubileet og utstillingen 1814 Revisited, har Maisey sett på ulike faktorer for mobilisering og lobbyvirksomhet, og boken kan sees som et konkret bidrag til å ta i bruk demokratiet.

Per Kvist er kunsthistoriker og skribent. Han er dekan ved Fakultet for kunstfag ved Universitet i Agder, og styreleder i Kristiansand Kunsthall. Kvist har hatt mange ulike roller i norsk kulturliv, blant annet som mangeårig medlem av Norsk kulturråd, hvor han ledet fagutvalget for billedkunst.

Hilde Sandvik er kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende, hvor hun har markert seg med sterk satsning på kultur. Hun er tidligere redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og forfatter, bl.a. av boka "Hersketeknikk".

Refka Kovac er fagleder i Interkultur i Drammen Kommune. Hun har et bredt nettverk av foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner hun samarbeider med, både i forbindelse med prosjekter, arrangementer og publikumsarbeid, og jobber spesielt med å nå grupper med innvandrerbakgrunn.

Rikke Komissar er direktør for Akershus Kunstsenter, og konferansier for dette dialogmøtet.

Foto: Hanne Marit Tobiassen

År:

2015

Kategori:

Seminar

Dato:

19. mars 2015

Sted:

Oslo

Arrangør
TrAP
Norske Kunstforeninger