Dialogmøte

TrAP inviterer til dialogmøte om kunst og kulturinstitusjoners arbeid med å nå ut til ungdommer.

21.10.2022

Fra dialogmøtet i 2019.

På kunstfeltet i dag foregår det flere ulike innsatser for økt inkludering og mangfold. Her er det mange gode erfaringer å bygge videre på, men like viktig er det å utfordre oss selv og se på hva som kan bli bedre.

Hva sitter deltakerne igjen med i etterkant? Har de fått øye på muligheter eller har de bare lært noe de ikke ser gevinsten av? Og sitter institusjonene igjen med en faglig gevinst eller er inkluderingsarbeid noe kulturinstitusjoner gjør for å være "hyggelige" og for å kunne rettferdiggjøre bruken av fellesskapets midler?

TrAP inviterer til dialogmøte 15. november om kunst og kulturinstitusjoners arbeid med å nå ut til ungdommer. Møtet vil finne sted klokken 12:00-15:00 og vil være i 11. etasje i tårnet, i Kabelgata 51 (Økern). I dialogmøtet vil vi utveksle erfaringer, men også rette et kritisk blikk mot arbeidet vi selv gjør.

TrAPs daglig leder Hilde Ghosh Maisey åpner programmet, etterfulgt av en panelsamtale ledet av Namra Saleem. Til samtalen har vi invitert Amina Sahan fra Nøkkel til byen, Astrid Bøe Drejer fra Blikkåpner, Marit Pethsiri Silsand fra Praksis Teen Advisory Board (PTAB), Kathrine Wilson fra Kunsthall Oslo og Awo Abdulqadir fra MUNCH UNG.

Det skal også være en samtale med ungdommer om deres erfaringer fra deltakelse i ulike prosjekter. Programmet avsluttes med en prat med Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør for samfunn og arena i Kulturrådet.

Vil du være med? Lenke til påmelding: https://forms.gle/kcoVRzXvB9kJhSsm8

Mer om programmene som jobber for et bedre kunst- og kulturliv:

TrAPs prosjekt Nøkkel til byen som er et program særskilt rettet mot ungdom fra flerkulturelle bydeler som ikke ennå har oppdaget kulturlivet som en mulig karrierevei.

Blikkåpner er kunstformidling for og av ungdom. Deltagerne jobber på en kunstinstitusjon og samarbeider med andre Blikkåpnere. Sammen lager de innhold og arrangerer eventer, og lærer å kommunisere om kunst. Henie Onstad Kunstsenter, Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet, Kunstnernes Hus, Galleri F 15 og Lillehammer Kunstmuseum deltar i programmet.

PRAKSIS Teen Advisory Board is open to young creative people and organisers between 16-21 years from all over Oslo, PTABoffers the opportunity to develop experiences, establish knowledge and networks within the cultural industry.

Ungdomsrådet på Kunsthall Oslo besto av ni kreative medlemmer som ble ansatt for å hjelpe Kunsthallen med å nå ungdom og unge voksne. De planla aktiviteter og workshops, og var kuratorer for en utstilling som åpnet høsten 2022.

MUNCH UNG er et program som satser tungt på ungdommer i Oslo og vil være en ny kreativ møteplass for ungdommer fra hele byen. Programmet er utviklet av ungdommene selv, og er helt gratis tilbud.


Kategori:

Seminar