Designe Dalen

Vi ønsker å bygge et nettverk av unge kreative skapere i dalen.

08.10.2020

Designe Dalen er begynnelsen på en rekke eksperimentelle forsøk på å tilrettelegge for refleksjon og produksjon av nye former for design, media og kunst i Groruddalen. Første prosjekt skjer i samarbeid med 10. trinn på Haugenstua skole. Et overordnet mål er å øke antall fremtidige profesjonelle, samfunnsengasjerte kreative karrierer fra Groruddalen, samtidig som man påvirker høyere utdanning for kreativitet via analyser og erfaring. Prosjektet er utviklet av Ilavenil Vasuky Jayapalan og TrAP.

Gjennom Designe Dalen ønsker vi å skape rom for refleksjon og diskusjon rundt mekanismer i kultur og samfunn, samt reflektere rundt teknologi, musikk, media, tekst, kunst og design - på en systematisk og pedagogisk måte som tilrettelegger deltagelse.

Vi ønsker å snakke om mulighetene man har for kreative karrierer og kulturproduksjon som borgere av Norge. Da det er en rekke muligheter for unge å få støtte til kulturproduksjon som i seg selv er et privilegium - som tillater eksperimentering, mestring og feiling - verdier og kunnskap som er gunstig uansett hvilket karrierer man senere begir seg ut på.

I prosjektet utforskes Stovnertårnet som et fenomen og grunnet dens historie vil vi direkte knyttes til oppvekstsvilkårene i dalen - og en rekke demokratiske handlinger som skjedde rundt tårnets oppstand, med disse som utgangspunkt skal man bruke tårnet som et abstrakt ankerpunkt for å reflektere rundt demokratisk deltagelse og rundt elementer i oppveksten i dalen som man føler kan og bør bedres - og visualisere dem (tegne, skrive, foto, video) som en del av eller i forhold til tårnet. Hvilke nye muligheter for formidling og demokratisk deltagelse oppstår når disse blir visualisert?

Etter endt deltagelse i prosjektet ønsker vi å inkludere 10-15 ungdommer som viser økt interesse for å ta en karriere i kreative fag, til å være med videre i prosjektet - hvor deres engasjement blir honorert. De vil også få muligheten til å være med i første kull av lærings- og produksjonsplattformen HamrHeim.

Ilavenil Vasuky Jayapalan (f. 1991) er en tverrfaglig kunstner og designer fra Groruddalen, som har en master i design fra Kunsthøgskolen i Oslo.
Ilavenil skal i lokaler subsidiert av Bydel Bjerke drive et kreativt felleskap for kunst, design og media-interesserte ungdom fra Groruddalen på Linderud, ved navn HamrHeim.

Han jobber for tiden som aspirerende kurator på Munchmuseet og utvikler bestillingsverk for Nasjonalmuseets "Jeg kaller det kunst" og "Sidesprang".
Støttet av:
KORO