Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir

Et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk

06.02.2015

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir er et kollektivt verksted for diskusjon, produksjon, forskning og aktivisme, relatert til situasjonen for papirløse/flyktninger i Norge. I tre uker (fra 6.–27. april 2012) har flyktninger fra mange nasjoner og 21 palestinske flyktninger (fra Palestinerleiren), en rekke kunstnere, fagmennesker og aktivister arbeidet sammen i Kunsthall Oslo.

Med Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir har kunstnerne ønsket å bruke kunstrommet som arena for politisk endring og høyne opplysningsnivået om dagens asylpolitiske praksis. Det har blitt holdt en serie med forelesninger, debatter og allmøter, inspirert av workshopen ved Kunstakademiet i Paris I 1968. Kunsthall Oslo har fungert som en åpen møteplass for alle som ønsker å arbeide for en endring av norsk flyktningpolitikk. Dokumentasjon fra verkstedet og de daglige foredragene finnes tilgjengelig på www.atelierpopulaire.no


Plakatene til "Ulik fortid – felles framtid" er produsert under workshopen med medvirkning fra TrAP.

År:

2012

Kategori:

Visuell kunst

Dato:

6. - 27. april

Sted:

Oslo