Ungdom som utøvere og publikum

Fagseminar om publikumsutvikling blant ungdom i samarbeid med KulturHuset.

23.12.2014

Etnisitet, alder, kjønn og bosted dikterer ikke hvilken musikk vi liker å spille eller høre på. Å tvinges inn i et skjema for hva man skal like å spille og høre på bare fordi man er norsk, iransk, svensk og somalisk eller halvt det ene og det andre tilhører utdaterte politiske programmer. Hva betyr dette for institusjoner og arrangører som arbeider i lokalsamfunn hvor det bor ungdommer med ulik bakgrunn?

Med utgangspunkt i ovennevnte tema og utfordringer, inviterte KulturHuset i Tromsø og Du store verden! til seminar. Over to dager fikk ungdom, arrangører og faglige eksperter formidle og diskutere sine tanker og erfaringer omkring disse temaene; ledet av en prosessleder.

Seminaret ble gjennomført i samarbeid med stipendiat Kjell Magne Mælen, avdeling for kunstfag, Høgskolen i Tromsø og Ungdomshuset Tvibit.

Seminaret samlet omlag 30 arrangører fra 7 fylker, og tok opp temaer for utvikling av publikumsarbeidet med ungdom som målgruppe; kriterier for engasjering av ungdom, påvirknings- og holdningsarbeid rettet mot foreldre og skole, ungdomsarbeid og nødvendige ressurser for et vellykket publikumsarbeid. Tilbakemeldingene fra deltagerne var gode, og seminaret ble i tillegg en meget god møteplass for nye kontakter.

Seminaret er det første i rekken av fem arrangørrettede seminarer Du store verden! gjennomfører over en tre-års-periode. Temaene er knyttet til arrangørrollen og arrangørsamarbeid. Hvert seminar utvikles i samarbeid med en arrangør som er vertskap for seminaret og hvis virksomhet samtidig er en "case" for seminarets tema. Seminarserien er støttet av Norsk kulturråd og NORAD.

År:

2005

Kategori:

Seminar

Dato:

17.-18. november 2005

Sted:

Tromsø