TrAP søker informasjonsrådgiver (utgått)

Vi søker en informasjonsrådgiver med strategisk kompetanse og stort engasjement for vårt arbeid for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv i Norge. Søknadsfrist 15. februar.

06.01.2023

Foto: Elin Osjord, Words av Liam Alzafari, Oslohendelser 2021

Transcultural Arts Production (TrAP) jobber for økt mangfold i norsk kulturliv, og skaper kunstneriske produksjoner for, av og i det flerkulturelle Norge.

TrAP har seks ansatte. I tillegg engasjerer vi kunstnere, kuratorer, arrangører og personer med ulik kompetanse i våre produksjoner. Vi gjennomfører rundt 15 større og mindre produksjoner i løpet av et år, og jobber tverrfaglig, innen visuell kunst, scenekunst, musikk, film og litteratur.

Vi har over 25 års erfaring fra det flerkulturelle feltet og jobber også for økt mangfold gjennom seminarer, uttalelser og annet politisk arbeid. Etter et strategisk skifte står TrAP foran spennende utfordringer både av kunstfaglig og kulturpolitisk art. Nå har vi en 60% stilling ledig som informasjonsrådgiver.

Du vil få ansvar for å:

· Nå publikum og offentligheten med vårt budskap

· Gi oss råd om hvilke målgrupper vi skal satse på i utviklingen av våre prosjekter

· Gjøre TrAP mer synlig i samarbeidsprosjekter

· Utvikle og følge opp kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplaner

· Utvikle og implementere planer for å nå aktuelle publikumsgrupper

· Utvikle analyser av hvordan TrAP når våre målgrupper i våre kommunikasjonskanaler

Arbeidsoppgaver

· Styre kommunikasjons- og formidlingsarbeidet i alle TrAPs prosjekter, i samarbeid med staben og samarbeidspartnerne våre

· Utvikle og redigere pressemelding, invitasjoner og andre tekster i virksomheten, samt skrive artikler til nettsiden vår

· Gjøre innsalg av saker til media

· Foreslå andre tiltak for synlighet

Du må ha:

· Utdannelse og dokumentert erfaring fra kommunikasjonsarbeid

· Svært god språklig fremstillingsevne, skriftlig og muntlig

· Evne til å jobbe selvstendig

· Evne til å jobbe strukturert i et hektisk miljø

· Evne til å håndtere og følge opp flere prosjekter og frister samtidig

· Og du må være visjonær og handlekraftig

Vi ønsker gjerne at du har:

· Erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid og utvikling av kommunikasjonsstrategi

· Nettverk blant flerkulturelle kunstnere og kulturarbeidere

· Sterkt samfunnsengasjement og mangfoldskompetanse

· Interesse for kunst og kultur

Vi kan tilby:

· Varierte arbeidsdager

· En engasjert stab av gode kollegaer

· Spennende prosjekter og kunstnerskap

· Mulighet til å påvirke og skape utvikling

Tiltredelsesdato og lønn etter avtale. Stillingen er 60%.

TrAP ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

For spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Hilde Ghosh Maisey på 991 61 750 eller hilde@trap.no. Vi innkaller aktuelle søkere til intervju i begynnelsen av mars. Søknad sendes innen 15. februar 2023 til hilde@trap.no

År:

2023

Kategori:

Organisasjon