Endringene i Norsk kulturråd

Dialogmøte

23.12.2014

Vårt årlige dialogmøte for aktører i norsk kulturliv, fant sted mandag 21. mars 2011 kl. 15.00–16.30 hos Norsk kulturråd, Auditoriet, Grev Wedels Plass 1.

Vi inviterte kunst- og kulturaktører som er søkere til Norsk Kulturfond til et informasjonsmøte om endringene i Norsk kulturråd – og samtidig et møte for gjensidig dialog mellom Norsk kulturråds nye direktør Anne Aasheim og det frivillige kunst- og kulturfeltet, der vi oppfordret deltakerne til å forberede relevante spørsmål.

Program:
Minikonsert med Unni Løvlid og Harpreet Bansal
Direktør Anne Aasheim i Norsk kulturråd orienterer
Spørsmål fra salen og diskusjon
Møteleder er Janne Stang Dahl, informasjonssjef i Norsk kulturråd

År:

2011

Kategori:

Seminar

Dato:

21. mars 2011

Sted:

Oslo